Art 3 | Hotărâre 799/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) șomerii care beneficiază în condițiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, de indemnizație de șomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, și șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București care nu beneficiază de indemnizație de șomaj în condițiile Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizația socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

f) persoanele cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate, adulți si copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru șotul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

(2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor.

(3) Persoanele care intră în grupul-țintă între data constituirii/actualizării bazei de date și data distribuirii asistenței materiale de bază și a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autoritățile locale pe liste suplimentare.

(4) Pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, această instituție constituie și actualizează anual baza de date privind persoanele care sunt incluse în grupul-țintă și pentru care vor fi tipărite cupoanele individuale.

(5) Primesc asistență materială de bază, respectiv rechizite școlare și ghiozdane, elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002.

(6) Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare, este responsabil cu implementarea operațiunii privind asistența materială de bază.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 799/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...