Art 2 | Hotărâre 799/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

În textul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:

a) program: Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; Modificări (1)

b) organizații partenere: instituții publice și/sau organizații nonguvernamentale ale căror operațiuni au fost selectate pentru finanțare prin Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate de către Autoritatea de management;

c) grup-țintă: categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3 cărora li se distribuie gratuit asistența materială de bază și/sau ajutoare alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 și în conformitate cu legislația națională;

d) asistență materială de bază: rechizite școlare și ghiozdane care se distribuie gratuit elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, acoperiți de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002;

e) ajutoare alimentare: alimente de bază distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin. (1);

f) cupoane individuale: tipărituri cu caracter special, protejate împotriva falsificării sau contrafacerii, pe care sunt înscrise numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu ale persoanei din grupul-țintă.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 799/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
;
se încarcă...