Guvernul României

Norma pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice din 14.02.2002

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 februarie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Jurisprudență

Beneficiază de prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

a) a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;

b) a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare;

c) a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

d) a făcut parte din detașamentele de muncă forțată;

e) a fost supraviețuitoare a trenului morții;

f) este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Art. 2. - Jurisprudență

Prin persoană care a fost strămutată în altă localitate, în sensul Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se înțelege persoana care a fost mutată sau care a fost obligată să își schimbe domiciliul în altă localitate din motive etnice. În această categorie se includ și persoanele care au fost expulzate, s-au refugiat, precum și cele care au făcut obiectul unui schimb de populație ca urmare a unui tratat bilateral.

Art. 3. -

Pentru perioadele în care s-au comis acte de persecuție etnică persoanele care fac obiectul Ordonanței Guvernului nr. 105/1999, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, beneficiază de indemnizație în cuantumul prevăzut la art. 2 din aceeași ordonanță, modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 242/2000, aprobată și modificată prin Legea nr. 367/2001.

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Dovada încadrării în situațiile prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată și modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt: Jurisprudență

- acte eliberate de Crucea Roșie Internațională;

- acte eliberate de lagărele de concentrare;

- livrete militare sau adeverințe eliberate de U.M. 02405 Pitești, pentru persoanele care au fost în detașamentele de muncă obligatorie;

- carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;

- carnet de identitate privind pe cei deportați în Moghilev;

- adeverințe eliberate de Arhivele Naționale Române sau de direcțiile județene ale acestora, ordine, dispoziții etc.;

- buletine de evidență a populației, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria;

- acte eliberate de primăria orașelor respective;

- certificate sau adeverințe de la autoritățile militare ori civile românești;

- adeverințe eliberate de alte autorități din Transnistria;

- alte asemenea acte oficiale.

(2) În lipsa actelor oficiale dovada persecuției etnice se poate face prin declarație cu martori. Jurisprudență

(3) În situația în care persoana în cauză dovedește cu acte oficiale data de la care a început perioada de persecuție pe motive etnice, fără să rezulte când încetează aceasta, se poate face uz de proba cu martori pentru stabilirea intervalului de timp pentru care se solicită drepturi conform legii. Reviste (1)

Art. 5. - Modificări (1)

În cazul aprobării cererilor indemnizațiile se acordă începând cu luna următoare depunerii acestora.

Art. 6. -

În cazul titularilor care au depus cereri în intervalul 1 aprilie 2001 - 15 iulie 2001, indiferent dacă acestea au fost sau nu respinse pentru tardivitate, indemnizațiile se vor acorda începând cu data de 16 iulie 2001.

Art. 7. -

(1) Cererile depuse la direcțiile teritoriale de muncă și solidaritate socială până la data de 16 iulie 2001 și nesoluționate până la această dată vor fi soluționate de către comisiile înființate la casele teritoriale de pensii.

(2) Preluarea dosarelor aflate în curs de soluționare se va face pe bază de proces-verbal.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
12. Competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva hotărârilor constituite în baza O.U.G. nr. 105/1999, cu modificările ulterioare
;
se încarcă...