Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală învățământ superior, Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat
pentru învățământul superior,
cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică,
Tudor Prisecaru,
secretar de stat

București, 8 septembrie 2014.

Nr. 4.542.

ANEXĂ

METODOLOGIE-CADRU
privind organizarea și funcționarea învățământului terțiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în anul școlar 2014-2015

;
se încarcă...