Ministerul Educației Naționale - MEN

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015, din 29.08.2014

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 04 septembrie 2014 până la 14 septembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
examenului de bacalaureat național - 2015

Sesiunea iunie-iulie 2015

25 - 29 mai 2015 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 - 10 iunie 2015 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
10 - 12 iunie 2015 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
15 - 19 iunie 2015 Evaluarea competențelor digitale - proba D
22 - 26 iunie 2015 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
29 iunie 2015 Limba și literatura română - proba E)a) - probă scrisă
30 iunie 2015 Limba și literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E)d) - probă scrisă
6 iulie 2015 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00)
6 iulie 2015 Depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)
7 - 9 iulie 2015 Rezolvarea contestațiilor
10 iulie 2015 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2015

13 - 17 iulie 2015 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
17-18 august 2015 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
18 -19 august 2015 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
20 - 21 august 2015 Evaluarea competențelor digitale - proba D
24 august 2015 Limba și literatura română - proba E)a) - proba scrisă
25 august 2015 Limba și literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
26 august 2015 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
28 august 2015 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E)d) - probă scrisă
31 august 2015 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2015 Afișarea rezultatelor finale

Notă:

La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice

ANEXA Nr. 2

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA
LIMBA ȘI LITERATURA
ITALIANĂ MATERNĂ

BACALAUREAT 2015

PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

I. STATUTUL DISCIPLINEI

Limba și literatura italiană are, în cadrul examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a, statut de disciplină obligatorie pentru absolvenții claselor a XII-a cu predare în limba italiană maternă.

Curriculumul de Limba și literatura italiană maternă destinat studierii acestei discipline de către elevii aparținând etniei italiene care învață în școli cu predare în limba română contribuie la formarea și dezvoltarea progresivă la elevi a competențelor esențiale ale comunicării orale și scrise, permite cunoașterea de către aceștia a limbii materne și a patrimoniului spiritual și cultural al etniei, oferind o punte spre interculturalitate, spre o bună cunoaștere reciprocă între populația majoritară și minoritățile naționale din spațiul geografic românesc.

Examenul de Bacalaureat pentru clasa a XII-a la limba și literatura italiană maternă vizează evaluarea competențelor elevilor aparținând etniei italiene de receptare a mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse și de exprimare scrisă / de utilizare corectă și adecvată a limbii materne italiene în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Deoarece competențele sunt diferite ca ansambluri de cunoștințe, deprinderi și atitudini
formate în clasele a IX-a - a XII-a, subiectele pentru examenul de Bacalaureat vor evalua atât competențele specifice cât și conținuturile asociate acestora.

Prin evaluarea națională la limba și literatura italiană maternă, în evaluarea unităților de conținut care privesc domeniul limba italiană maternă (Elementele de construcție a comunicării), se are în vedere viziunea comunicativ - pragmatică, abordarea funcțională și aplicativă a elementelor de construcție a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor și pe utilizarea lor corectă și adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciții de tip analitic (de recunoaștere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferențiere) și de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcție), de subliniere a valorilor stilistice și de evidențiere a aspectelor ortografice și de punctuație, în situațiile care impun o asemenea abordare.

Structura testului pentru proba scrisă este formată din 3 subiecte, fiecare având 30 de puncte. Subiectele conțin itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi care au ca material suport texte literare și nonliterare.

În evaluarea unităților de conținut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerințe, care privesc înțelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trăsături generale și particulare ale textului și exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum și redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor secvențe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...