Guvernul României

Hotărârea nr. 752/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 12.630 mii lei, la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.04 "Microbuze școlare", pentru sprijinirea de către România a procesului educațional din Republica Moldova.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale.

Art. 2. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe anul 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 28 august 2014.

Nr. 752.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...