Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2014 până la 22 iunie 2015, fiind înlocuit prin Ordin 736/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Convenției nr. 184.575/13/2005 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României;

- art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare;

- Convenției nr. 541.888/1.099 din 29 august 2014 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. și nu prezintă documentele doveditoare care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/1/2014 emise pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., în valoare nominală totală de 690.668,30 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 4 septembrie 2014.

Nr. 1.177.

ANEXĂ

Prospect de emisiune a titlurilor de stat
Seria BRD/1/2014

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziționarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. și nu prezintă documentele doveditoare care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., Ministerul Finanțelor Publice va lansa la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., care se identifică prin seria BRD/1/2014.

2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile și au scadența în data de 30 septembrie 2014.

3. Data emisiunii este 8 septembrie 2014.

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 690.668,30 lei. Modificări (1)

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 77 de titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii. Modificări (1)

6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. pe numele fiecăruia dintre deponenți.

7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenței, respectiv la data de 30 septembrie 2014, prin creditarea contului B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

9. Plata la scadență a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. Centrala, CUI/CIF RO361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenței plății, dacă în acordul/contractul/convenția de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație vor rămâne în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...