Guvernul României

Hotărârea nr. 717/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1905 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se alocă prin transfer spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 24 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 26 august 2014.

Nr. 717.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2014)

SUMELE
care se alocă prin transfer, din bugetul aprobat pe anul 2014 Ministerului Sănătății, spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, în baza contractelor încheiate între structurile de specialitate și autoritățile administrației publice locale în subordinea cărora funcționează respectivele unități, și lista spitalelor publice beneficiare ale acestor sume

I. PENTRU DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ

Capitol/titlu/articol/alineat Suma alocată prin transfer (mii lei) Transferată prin Transferată către Spitalul public beneficiar Denumirea aparatului medical Bucăți
Cap. 66.10 "Sănătate" 6.840
Titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" 6.840
Art. 51.02 "Transferuri de capital" 6.840
Alin. 51.02.25 "Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate" 6.840
din care:
3.240 Direcția de Sănătate Publică a Județului Argeș Consiliul Județean Argeș Spitalul Județean de Urgență Pitești Angiograf 1
3.600 Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea Consiliul Județean Tulcea Spitalul Județean de Urgență Tulcea Angiograf 1

II. PENTRU OBIECTIVE DE MODERNIZARE, TRANSFORMARE ȘI EXTINDERE A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE, PRECUM ȘI EXPERTIZAREA, PROIECTAREA ȘI CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR

Capitol/titlu/articol/alineat Suma alocată prin transfer (mii lei) Transferată prin Transferată către Spitalul public beneficiar Denumirea obiectivului
Cap. 66.01 "Sănătate" 10.000
Titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" 10.000
Art. 51.02 "Transferuri de capital" 10.000
Alin. 51.02.24 "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate" 10.000
din care:
5.000 Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș Consiliul Local al Municipiului Timișoara Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara Extindere corp B, secțiile chirurgie, prematuri și laborator pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara, în perimetrul str. I. Nemoianu - str. Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colț cu str. Brăila
5.000 Direcția de Sănătate Publică a Județului Bistrița- Năsăud Consiliul Județean Bistrița- Năsăud Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud Extindere prin supraetajarea pavilionului P + 2 și transformare în P + 4 în vederea construirii unui bloc operator centralizat și a unor spații medicale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...