Guvernul României

Hotărârea nr. 670/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Justiției

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Numărul MFP (parțial) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 17 decembrie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Nr. MFP (parțial) 153629".

Art. II. -

Se aprobă transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", situat în municipiul București, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Justiției.

Art. III. -

Predarea-preluarea părții din imobil transmise potrivit art. II se face pe bază de proces-verbal de predare- preluare încheiat între Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și Ministerul Justiției, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și va cuprinde stadiile fizice la data încheierii acestuia.

Art. IV. -

Camera Deputaților va asigura Ministerului Justiției, corespunzător cotei din imobil aflate în administrarea acestuia, utilitățile necesare funcționării corespunzătoare, de la data încheierii procesului-verbal de predare-preluare prevăzut la art. III, în baza unei convenții încheiate între părți în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. -

Senatul României, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Justiției, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 31 iulie 2014.

Nr. 670.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale părții din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, aflată în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" care se transmite în administrarea Ministerului Justiției

Nr. crt. Locul unde este situat imobilul care se transmite Codul de clasificare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea de inventar (lei) Caracteristicile tehnico-economice ale imobilului transmis
1. București, Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 Nr. MFP (parțial) 153629 Domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției 128561079,09 Corpul B3 -
Cota - 9,00 - S1 + acces galerie = 1.622 mp
Cota - 4,50 - SM = 1.622 mp
Cota 0,00 - PARTER = 647 mp
Cota + 4,50 - ETAJUL 1 = 1.622 mp
Cota + 9,00 - ETAJUL 2 = 1.622 mp
Cota + 15,00 - ETAJUL 3 = 1.622 mp
Cota + 19,50 - ETAJUL 4 = 1.628 mp
Cota + 25,00 - ETAJUL 5 = 2.040 mp
Cota + 31,50 - ETAJUL 6 + spații tehnice = 1.000 mp
TOTAL = 13.425 mp
Număr cadastral 226904 - parțial

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...