Colegiul Psihologilor din România - COPSI

Dispoziția nr. 8/2014 pentru aprobarea condițiilor minime generale privind formarea profesională în specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014 până la 28 decembrie 2018, fiind abrogat prin Dispoziție 34/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,

având în vedere propunerea Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie din data de 25 iulie 2014,

președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România d i s p u n e:

Art. 1. -

Se aprobă condițiile minime generale privind formarea profesională în specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. -

Prezenta dispoziție intră în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
Mihai Aniței

București, 25 iulie 2014.

Nr. 8.

ANEXĂ

CONDIȚIILE MINIME GENERALE
privind formarea profesională în specialitățile psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie pentru treapta de specializare psiholog practicant

Specialitatea Treapta de specializare Structura formării profesionale Total număr de ore (minim) Durata minimă (an/ani)
Formare profesională complementară * (minim) Autocunoaștere și dezvoltare personală/practică, după caz (minim) Supervizare profesională (minim)
Consiliere psihologică** Psiholog practicant sub supervizare 250 de ore 50 de ore 0 300 de ore 1 an și 6 luni
Psiholog practicant autonom 250 de ore (efectuate deja în prima perioadă - 1 an și 6 luni) 50 de ore (efectuate deja în prima perioadă - 1 an și 6 luni) 50 de ore (contract de supervizare profesională) 350 de ore (din care 300 efectuate în prima perioadă - 1 an și 6 luni) 2,5 ani
Psihoterapie** Psiholog practicant sub supervizare 500 de ore 150 de ore 0 650 de ore 2 ani
Psiholog practicant autonom 500 de ore (efectuate deja în primii 2 ani) 150 de ore (efectuate deja în primii 2 ani) 150 de ore (minimum 2 ani) 800 de ore (din care 650 efectuate deja în primii 2 ani) 3 ani
Psihologie clinică Psiholog practicant autonom 500 de ore (250 de ore/an) 0 50 de ore (minimum 1 an) 550 de ore 2 ani

* Formarea profesională complementară formării inițiale este valabilă numai cu condiția realizării într-un program de formare profesională complementară avizat de către Colegiul Psihologilor din România, certificatul/diploma care atestă formarea profesională complementară având rubrici exprese pentru sigla și semnătura reprezentantului legal al organizației profesionale. Diploma/Certificatul va conține sau va avea în anexă/anexe, în mod obligatoriu, numărul de ore total și perioada stagiului de formare profesională complementară. Diploma/Certificatul emisă/emis de către furnizorul de formare profesională conține număr și serie, respectiv numele și prenumele titularului.

** Formarea profesională complementară formării inițiale în psihoterapie/consiliere psihologică se realizează pentru o metodă psihoterapeutică, aceasta putând conține un număr mai mare de ore de formare profesională față de minimul prevăzut în prezenta anexă, în funcție de standardul de formare în metodă, raportat la standardul internațional stabilit de către deținătorul dreptului de autor asupra metodei, potrivit competențelor profesionale dobândite și nivelului tipului de psihoterapie, după caz.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...