Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice

Modificări (2), Reviste (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014 până la 31 mai 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 660/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (6), art. 711 alin. (4) și art. 712 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (3)

Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice prevăzută la art. 1 se referă la:

a) dispozitivele de identificare electronică a persoanelor fizice în mediul electronic;

b) comunicarea informațiilor și înscrisurilor prin serviciile "Spațiul privat virtual" și "Buletinul informativ fiscal";

c) condiții de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b).

Art. 3. -

Până la data de 31 decembrie 2014, prevederile cap. II și III din anexă se aplică numai pentru solicitanții cu domiciliul fiscal în municipiul București și județul Ilfov.

Art. 4. -

(1) La data punerii în funcțiune a serviciului "Spațiul privat virtual" documentele comunicate de organele fiscale se semnează cu certificatul digital emis de autoritatea de certificare a Ministerului Finanțelor Publice,

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la data obținerii de către Ministerul Finanțelor Publice a certificatului digital calificat.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu

București, 1 septembrie 2014.

Nr. 1.154.

ANEXĂ

PROCEDURA
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 23 martie 2016 - Spațiu Privat Virtual
SESIUNI DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 25.11, 03.12, 09.12.2015 - Anularea penalităților de întârziere, precum și a unei cote de 54,2% din dobânzi, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 30 decembrie 2015 - Comunicarea actelor administrative fiscale
;
se încarcă...