Guvernul României

Hotărârea nr. 728/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Comloșu Mare și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a schimbării unității de administrare și actualizării valorii de inventar a unui imobil aparținând domeniului public al statului, în urma reorganizării Poliției de Frontieră Române și reevaluării, conform datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Comloșu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul public al comunei Comloșu Mare se face în scopul modernizării imobilului prevăzut la alin. (1) de către Consiliul Local Comloșu Mare, în vederea recalificării în Punct de trecere a frontierei Lunga - Nakovo, în regim de trafic internațional, pentru a răspunde cerințelor din Catalogul Schengen.

Art. 3. -

La finalizarea lucrărilor de modernizare a imobilului sau dacă în termen de 5 ani de la trecerea în domeniul public local nu se finalizează lucrările de modernizare ori în cazul în care nu se respectă scopul pentru care a fost trecut în domeniul public local, imobilul transmis potrivit art. 2 alin. (1) revine de drept în domeniul public al statului și se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în condițiile legii.

Art. 4. -

Predarea-primirea imobilului, potrivit art. 2 alin. (1), se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Ilie Botoș,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 26 august 2014.

Nr. 728.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în domeniul public al statului pentru care se schimbă unitatea de administrare și se actualizează valoarea de inventar

Nr. MFP Codul de clasificație Denumirea imobilului Unitatea de administrare înscrisă în prezent în inventarul centralizat Unitatea de administrare după actualizare Adresa imobilului Valoarea de inventar actualizată
(lei)
147.198 8.19.01 49-506 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Timiș
Cod unic de identificare
(CUI) 4250638
Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara
Cod unic de identificare
(CUI) 4250638
Județul Timiș 65.876,14

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care trece din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Comloșu Mare

Locul unde este situat imobilul care se transmite Codul de clasificație Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Datele de identificare ale imobilului care se transmite Nr. M.F.P.
Comuna Comloșu Mare, județul Timiș 8.19.01 Statul român, administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara
Cod unic de identificare
(CUI) 4250638
Comuna Comloșu Mare, județul Timiș
Cod unic de identificare
(CUI) 4483854
Denumire imobil: 49-506
Suprafață teren = 1.604 mp
Nr. construcții = 1
Suprafață C1 = 105 mp
Suprafață totală construită = 105 mp
Nr. CF = 400999
Valoarea de inventar = 67.876,14 lei
147.198

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...