Guvernul României

Hotărârea nr. 740/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafață totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, și art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafață totală de 2.451 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud", în condițiile legii. Contractul de concesiune având ca obiect suprafața de teren respectivă se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.

(2) În cazul în care nu se respectă destinația suprafeței de teren prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. -

Predarea-preluarea suprafeței de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la suprafața de teren prevăzută la art. 1 alin. (1), în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,
Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat
și Promovarea Exporturilor,
Alexandru Năstase,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Ministrul transporturilor,
Iulian-Ghiocel Matache,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 26 august 2014.

Nr. 740.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a unei suprafețe de teren, aflate în proprietatea publică a statului, care se dă din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud"

Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică care dă în administrare imobilul/CUI Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul/CUI Valoarea de inventar (lei) Nr. MFP Codul de clasificație
Teren Județul Dolj, localitatea Pielești
Nr. cadastral 31038
CF nr. 31038
lot 1 - nr. cad. 31038 - 2293 mp
lot 2 - nr. cad. 31038 - 27 mp
lot 3 - nr. cad. 31038 - 40 mp
lot 4 - nr. cad. 31038 - 40 mp
lot 5 - nr. cad. 31038 - 40 mp
lot 6 - nr. cad. 31038 - 11 mp
Suprafața totală a terenului - 2.451 mp
Ministerul Transporturilor (CUI 13633330) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public- Privat și Promovarea Exporturilor (CUI 31116081) 1 Parțial 147790 8.10.06

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...