Art. 1. -

(1) Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafață totală de 2.451 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud", în condițiile legii. Contractul de concesiune având ca obiect suprafața de teren respectivă se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.

(2) În cazul în care nu se respectă destinația suprafeței de teren prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 740/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafață totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 740/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
;
se încarcă...