Guvernul României

Hotărârea nr. 721/2014 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, precum și darea acestora în folosința gratuită a Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorilor de inventar și modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, înregistrate la poziția cu numărul M.F. 38460, respectiv M.F. 38458, conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 15 ani, către Clubul Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca, județul Cluj, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Splaiul Independenței nr. 6, a unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, pentru desfășurarea activității sportive a acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul tineretului și sportului,
Gabriela Szabo
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 26 august 2014.

Nr. 721.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului care își actualizează și modifică denumirea, adresa, valoarea de inventar, respectiv își modifică caracteristicile tehnice

Nr. M.F. Descrierea tehnică din inventarul centralizat Cod de clasificație Valoarea imobilului din inventarul centralizat
(în lei)
Denumirea imobilului din inventarul centralizat Adresa din inventarul centralizat Administratorul Denumirea imobilului actualizată la data de 10 decembrie 2013 Adresa actualizată la data de 10 decembrie 2013 Caracteristicile tehnice la data de 10 decembrie 2013 Valoarea actualizată a imobilului (în lei) la data de 10 decembrie 2013
38460 Clădire Siesta - 4E, B.C.A 8.26.10 405.909 Baza turistică Siesta Țara: România, județul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea; nr. - Domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
(CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj (CUI 27428433)
Baza de cazare Corp A Țara: România, județul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28 Corp A, bază de cazare construcție tip S + P + 4E, cu structură de rezistență formată din panouri mari prefabricate, din beton armat, fundații de beton armat, planșee din beton armat, acoperiș tip șarpantă, cu învelitoare de țiglă, Sc de 311 mp, compus din subsol cu 20 boxe, 4 holuri, parter cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 2 casa scării, 2 windfang, etaj 1 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 2 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 3 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 4 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii
(CF 295045)
755.281,90
38458 Clădire Fiesta I - 3E, B.C.A 8.26.10 7.230 Baza turistică Fiesta Țara: România, județul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea; nr. - Domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
(CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj (CUI 27428433)
Baza de cazare Corp C Țara: România, județul Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28 Corp C, bază de cazare construcție P + 3E, cu structură de rezistență formată din cadre și diafragme din beton armat, fundații de beton armat, planșee de beton armat, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, cu Sc de 554 mp, compus din parter cu 1 corp de legătură, 1 casa scării, 4 holuri, 1 grup sanitar, 1 sală multifuncțională, 1 bucătărie, 1 depozit, 4 camere, 3 băi, etaj 1 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 2 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 3 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării
(CF 295045)
13.452,57

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj care se dau în folosință gratuită Clubului Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca, persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică

Nr. M.F. Cod de clasificare Adresa unde este situat imobilul Valoarea de inventar
(în lei)
Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se dau în folosință gratuită imobilele Persoana juridică la care se dau în folosință gratuită imobilele Caracteristicile tehnice ale imobilului
38460 8.26.10 Țara: România, județul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28 755.281,90 Baza de cazare Corp A Domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
(CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj (CUI 27428433)
Club Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca (CIF RO 18906504) Corp A, bază de cazare construcție tip S + P + 4E, cu structură de rezistență formată din panouri mari prefabricate, din beton armat, fundații de beton armat, planșee din beton armat, acoperiș tip șarpantă, cu învelitoare de țiglă, Sc de 311 mp, compus din subsol cu 20 boxe, 4 holuri, parter cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 2 casa scării, 2 windfang, etaj 1 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 2 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 3 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii, etaj 4 cu 8 camere, 8 oficii, 8 băi, 8 holuri, 4 logii, 2 casa scării, 2 magazii
(CF 295045)
38458 8.26.10 Țara: România, județul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; str. Nicolae Cristea nr. 28 13.452,57 Baza de cazare Corp C Domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
(CUI 26604620) - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj (CUI 27428433)
Club Sportiv "U-Mobitelco" Cluj-Napoca (CIF RO 18906504) Corp C, bază de cazare construcție P + 3E, cu structură de rezistență formată din cadre și diafragme din beton armat, fundații de beton armat, planșee de beton armat, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, cu Sc de 554 mp, compus din parter cu 1 corp de legătură, 1 casa scării, 4 holuri, 1 grup sanitar, 1 sală multifuncțională, 1 bucătărie, 1 depozit, 4 camere, 3 băi, etaj 1 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 2 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării, etaj 3 cu 12 camere, 1 oficiu, 12 băi, 11 holuri, 1 debara, 1 balcon, 1 coridor, 2 casa scării
(CF 295045)
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...