Executarea măsurii nepermiterii intrării în România | Ordonanță 25/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
ARTICOLUL 9
Executarea măsurii nepermiterii intrării în România

(1) Străinul împotriva căruia s-a dispus măsura nepermiterii intrării în România are posibilitatea să părăsească voluntar punctul de trecere a frontierei de stat în termen de cel mult 24 de ore. Termenul se calculează începând cu ora următoare celei în care s-a dispus măsura nepermiterii intrării în România.

(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), măsura nepermiterii intrării în România se pune în executare de către organele poliției de frontieră, cu luarea în considerare a stării de sănătate a străinului și cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (7) și (8), prin trimiterea acestuia către țara de origine sau către o altă destinație pe care o acceptă și unde este acceptat, cu excepția teritoriului României.

(3) În cazul în care organele poliției de frontieră constată că pentru îndeplinirea demersurilor legate de părăsirea punctului de trecere a frontierei sunt necesare mai mult de 12 ore, străinul este cazat într-un spațiu amenajat în acest scop în zona de tranzit, pus la dispoziție de administratorul punctului de trecere a frontierei, ori, în cazul în care acest lucru nu este posibil, într-o altă locație stabilită în afara punctului de trecere a frontierei, cu regim de zonă de tranzit.

(4) Pe timpul cazării potrivit alin. (3), străinul beneficiază de drepturile prevăzute la art. 104 alin. (4), de hrană, îngrijire medicală de urgență și tratamentul de bază al bolii, cu luarea în considerare a nevoilor speciale în cazul persoanei vulnerabile, prin grija organelor poliției de frontieră.

(5) În cazul în care străinul declară în fața organelor poliției de frontieră că părăsirea punctului de trecere a frontierei este posibilă numai către un stat față de care există temeri justificate că viața sa este pusă în pericol ori că va fi supus la tortură, tratamente inumane sau degradante și că înțelege să nu depună o cerere pentru acordarea unei forme de protecție, acesta este cazat în spațiul prevăzut la alin. (3).

(6) La apariția situației prevăzute la alin. (5) organele poliției de frontieră informează de îndată Inspectoratul General pentru Imigrări care, în termen de cel mult 10 zile, analizează situația străinului și stabilește dacă declarația acestuia este întemeiată.

(7) În cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări constată că declarația străinului nu este întemeiată, comunică aceasta organelor poliției de frontieră, care informează străinul în acest sens. Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează începând cu ora următoare celei în care a fost informat străinul.

(8) În cazul în care constată că declarația străinului este întemeiată, Inspectoratul General pentru Imigrări pune în executare măsura nepermiterii intrării în România prin îndepărtarea sub escortă a străinului. Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență privind îndepărtarea sub escortă, luarea în custodie publică a străinilor și tolerarea rămânerii pe teritoriul României se aplică în mod corespunzător."

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 25/2014:
Art 32 Dispoziții comune
Art 33 Dispoziții comune
Art 34 Dispoziții comune
Art 35 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 36 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 37 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 38 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 39 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 40 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 41 Modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Executarea măsurii nepermiterii intrării în România
Cooperarea cu prestatorii externi de servicii
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități economice
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale
Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă
Viza de lungă ședere pentru detașare
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru străinii care desfășoară activități economice
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru activități profesionale
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă
Prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de detașare
Desfășurarea de activități economice sau profesionale și angajarea în muncă
;
se încarcă...