Art 38 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii | Ordonanță 25/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României - Contravenții și sancțiuni Dispoziții tranzitorii -
Art. 38. -

(1) În fiecare caz în care se constată săvârșirea contravenției prevăzute la art. 36 alin. (1), angajatorul este răspunzător pentru plata:

a) oricărei remunerații restante datorate străinilor angajați ilegal. Cuantumul remunerației se presupune a fi egal cu câștigul salarial mediu brut, cu excepția cazului în care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;

b) cuantumului tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale pe care angajatorul le-ar fi plătit dacă străinul ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitățile de întârziere și amenzile administrative corespunzătoare; Modificări (1)

c) oricăror cheltuieli determinate de transferul plăților restante în țara în care străinul s-a întors de bunăvoie sau a fost returnat.

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) lit. a) și b) se presupune că un raport de muncă a durat 3 luni, cu excepția cazului în care angajatorul sau angajatul poate dovedi contrariul.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazurile în care străinii angajați ilegal au plecat voluntar sau au fost îndepărtați sub escortă potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Atunci când se constată săvârșirea contravenției prevăzute la art. 36 alin. (1) de către un subcontractant angajator, atât contractantul principal, cât și orice subcontractant intermediar vor fi considerați răspunzători solidar sau în locul subcontractantului angajator, dacă au avut cunoștință de faptul că subcontractantul angajator angaja străini aflați în situație de ședere ilegală, pentru a efectua plățile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) și pentru suportarea amenzii contravenționale.

(5) Contractantul principal sau subcontractantul intermediar care dovedește că a primit din partea subcontractantului angajator o declarație privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 33 și 34 în legătură cu activitățile în muncă rezultate din subcontractare nu poate fi considerat răspunzător în temeiul alin. (4).

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 25/2014:
Art 28 Dispoziții comune
Art 29 Dispoziții comune
Art 30 Dispoziții comune
Art 31 Dispoziții comune
Art 32 Dispoziții comune
Art 33 Dispoziții comune
Art 34 Dispoziții comune
Art 35 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 36 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 37 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 38 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 39 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 40 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 41 Modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Executarea măsurii nepermiterii intrării în România
Cooperarea cu prestatorii externi de servicii
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități economice
Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale
Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă
Viza de lungă ședere pentru detașare
Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru străinii care desfășoară activități economice
;
se încarcă...