Art 28 Dispoziții comune | Ordonanță 25/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României - Dispoziții comune -
Art. 28. -
Reviste (1)

(1) Cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detașare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competență își are sediul angajatorul/beneficiarul prestării de servicii. Documentația necesară obținerii avizului de angajare/detașare poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului/beneficiarului prestării de servicii, în condițiile legii.

(2) Cererea se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condițiilor de obținere a avizului de angajare/detașare, sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obținută într-un alt stat membru se soluționează în termen de 15 zile de la data primirii.

(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță, precum și epuizarea contingentului anual pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă constituie motive de refuz de eliberare a avizului de angajare/detașare.

(4) Refuzul eliberării avizului de angajare/detașare se comunică în scris angajatorului/beneficiarului prestării de servicii împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formațiunile sale teritoriale.

(5) Refuzul eliberării avizului de angajare/detașare poate fi contestat la curtea de apel în a cărei rază de competență se află formațiunea teritorială care a dispus această măsură, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 25/2014:
Art 18 Eliberarea avizului de angajare în situații speciale
Art 19 Eliberarea avizului de angajare în situații speciale
Art 20 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 21 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 22 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 23 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 24 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 25 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 26 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 27 Detașarea străinilor pe teritoriul României
Art 28 Dispoziții comune
Art 29 Dispoziții comune
Art 30 Dispoziții comune
Art 31 Dispoziții comune
Art 32 Dispoziții comune
Art 33 Dispoziții comune
Art 34 Dispoziții comune
Art 35 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 36 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 37 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Art 38 Contravenții și sancțiuni. Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Ce trebuie să știm despre detașarea străinilor în România?
;
se încarcă...