C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 3 decembrie 2013, pronunțată în Dosarul nr. 27.628/212/2012/a1, Judecătoria Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și, în special, ale art. 10 alin. (2) și art. 16 din ordonanța de urgență, excepție ridicată de Gilmar Belecciu într-o cauză având ca obiect soluționarea cererii de reexaminare a hotărârii prin care s-a stabilit taxa judiciară de timbru în sarcina acestuia.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 sunt neconstituționale, deoarece în nota de fundamentare nu a fost evidențiată existența unei situații extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată. Totodată, ordonanța criticată nu respectă regula așezării juste a sarcinilor fiscale, deoarece sub motivația impunerii unei taxe de timbru se instituie o sarcină fiscală ascunsă pentru a colecta către bugetul de stat alte sume de la contribuabil.

6. Dispozițiile art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 contravin prevederilor constituționale referitoare la egalitatea în fața legii a cetățenilor și la accesul la justiție, deoarece, din cauza taxelor și impozitelor camuflate, justițiabilul nu mai poate beneficia de actul de justiție la care este îndreptățit. Aceste taxe duc astfel la crearea unui serviciu public prohibit și discriminatoriu pentru justițiabilului de rând. De asemenea, deși jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite, partea interesată este pusă în ipoteza de a contesta un act administrativ fiscal ce impune o obligație și o cale administrativă de contestare prin intermediul instanței judecătorești. Așa fiind, autorul excepției susține că nu poate fi obligat la plata unei taxe de timbru în contestarea unui act emis abuziv de către o instituție ce este scutită la plata taxelor de timbru conform art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013, întrucât această măsură contravine principiului egalității în fața legii, măsura plății taxei fiind o formă de discriminare în relația cu instituția respectivă.

7. Pentru aceleași rațiuni evocate mai sus, dispozițiile art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 afectează prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție.

8. Judecătoria Constanța - Secția civilă opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

10. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile criticate sunt constituționale.

11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Acesta este un fragment din Decizia nr. 425/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și, în special, ale art. 10 alin. (2) și art. 16 din ordonanța de urgență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 425/2014:
C U R T E A,
C U R T E A,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
;
se încarcă...