Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 75/2014 privind modificarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 și 171 bis din 10 martie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 56, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 56. -

(1) Grosimea peretelui COTG, în mm, se determină considerând numai acțiunea presiunii interioare a gazelor transportate, cu formulele:

în care:

pc este presiunea de calcul a COTG, în MPa;

De - diametrul exterior al COTG, în mm;

φ - coeficientul de calitate al îmbinărilor sudate de pe COTG;

Fb - factorul de proiectare de bază, corespunzător clasei de locație;

Ft - factorul de proiectare care ține seama de temperatura maximă de operare a COTG;

Rt0,5 - limita de curgere minimă specificată a oțelului din care sunt fabricate țevile COTG, în MPa;

σa = φ FbFtRt0,5 - rezistența admisibilă a oțelului din care sunt fabricate țevile COTG, în MPa.

În anexa 21 sunt precizate semnificațiile mărimilor a, δs, sn, Si, Sic, în mm, și valorile pentru φ, Fb, Ft care sunt adimensionale."

2. Punctul A.21.1 (1) din anexa 21 va avea următorul cuprins:

"

A.21.1.

(1) Valorile factorului de proiectare de bază Fb sunt prevăzute în tabelul A22.1, valorile factorului de proiectare Ft, care ține seama de temperatura maximă de operare, sunt prevăzute în tabelul A21.11, iar valorile coeficientului de calitate al îmbinărilor sudate φ sunt prevăzute în tabelul A21.2.

Tabelul A21.1. Valorile factorului de proiectare Fb

Clasa de locație a COTG Valoarea factorului de proiectare Fb
1. a - Pentru conducte testate la o presiune de 1,2 MOP 0,80
1. b - Pentru conducte testate la o presiune de 1,2 MOP 0,72
2 0,60
3 0,50
4 0,40

Tabelul A21.11. Valorile factorului de proiectare Ft

Temperatura peretelui COTGa), °C Valoarea factorului de proiectare Ft
sub 120 1,00
120 0,90
200 0,85
300 0,75

a) Pentru valori intermediare ale temperaturii peretelui COTG, factorul Ft se determină prin interpolare liniară.

Tabelul A21.2. Valorile coeficientului de calitate al îmbinărilor sudate φ

Tipul constructiv al țevii (Tabelul A13.4) Valoarea coeficientului φ
S; HWF; SAWL; SAWH; COWL; COWH 1,00
EW; BW; SAW fără completare la rădăcină 0,80"

Art. II. -

Operatorii economici autorizați/licențiați să desfășoare activități în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 6 august 2014.

Nr. 75.

;
se încarcă...