Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

Ordinul nr. 141/2014 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/2010 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 473 din 7 iulie 2014, întocmit de Direcția produse medicinale veterinare și nutriție animală - Direcția generală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 610 și ale art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/2010 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 18 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) 2 reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor: directorul general al Direcției generale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și directorul Direcției produse medicinale veterinare și nutriție animală;".

2. La articolul 3, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

"

(7) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar și Direcția produse medicinale veterinare și nutriție animală din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor iau în considerare punctul de vedere al Comitetului după analiza raportului întocmit de către experți."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu

București, 31 iulie 2014.

Nr. 141.

;
se încarcă...