Guvernul României

Hotărârea nr. 645/2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 și 647 bis din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului", la secțiunea I "Bunuri imobile", la satul Colibița, după poziția nr. 29 se introduc cinci noi poziții, pozițiile nr. 30-34, și la satul Bistrița Bârgăului, după poziția nr. 147 se introduc nouă noi poziții, pozițiile nr. 148-156, potrivit anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 11 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetate", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 115, se introduc șapte noi poziții, pozițiile nr. 116-122, potrivit anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 30 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Miceștii de Cîmpie", la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 87 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 88, potrivit anexei nr. 3.

Art. II. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

București, 31 iulie 2014.

Nr. 645.

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bistrița Bârgăului

SECȚIUNEA I Bunuri imobile: satul Colibița


Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar
- lei -
Situația juridică actuală. Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
30 1.6.2 Școala generală Satul Colibița nr. 84
Regim înălțime - P + E
Compusă din parter - hol, cancelarie, cabinet materiale didactice, două săli de clasă, sală grădiniță, bibliotecă, hol, casa scării
Etaj - două săli de clasă, laborator, cabinet laborator, suprafață construită - 321 mp, suprafață desfășurată - 642 mp
CF 26595, nr. cadastral 26595-C1
Teren aferent - 2.033 mp
1983 706.600 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26/16.07.2014 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare Decret expropriere nr. 244/1980
31 1.6.2 Sală de sport Satul Colibița nr. 113
Regim înălțime - P + M
Compusă din - parter - sală de sport, bucătărie, baie, cameră
Etaj - două dormitoare, scară
Suprafață construită - 272 mp
Suprafață desfășurată - 362 mp CF 26581, nr. cadastral 26581-C1
Teren aferent - 2.452 mp
1983 415.200 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26/16.07.2014 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare Decret expropriere nr. 244/1980
32 1.6.1.1 2 apartamente din blocul de locuințe Colibița D + P + E Satul Colibița nr. 88
Compusă din demisol - demisol tehnic, parter - apartament 2-3 dormitoare, bucătărie, baie, două debarale, hol
Etaj - apartament 3 - două dormitoare, bucătărie, baie, debara
Suprafață construită la sol - 156 mp
CF 26585, nr. cadastral 26585-C1
Teren aferent 332 mp
1983 187.000 Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 26/16.07.2014 CF 26585 Cadastral 26585 Decret expropriere nr. 244/1980
33 1.6.2 Teren intravilan Satul Colibița FN
CF 26582, nr. cadastral 26582
Suprafața - 888 mp
1974 42.400 Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 26/16.07.2014 CF 26585 Cadastral 26585 Încheiere act 569/1974
34 1.6.2 Teren aferent căminului cultural Satul Colibița FN
CF 26588, nr. cadastral 26588
Suprafața - 1.187 mp
1974 54.900 Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 26/16.07.2014 CF 26585 Cadastral 26585 Încheiere act 569/1974

SECȚIUNEA I Bunuri imobile: satul Bistrița Bârgăului


0 1 2 3 4 5 6
148 1.6.2 Școală gimnazială Localitatea Bistrița Bârgăului nr. 1.327
Regim - P + 1E
Compusă din 4 săli de clasă, direcțiune, secretariat, bibliotecă, arhivă, magazie sub scări, 2 WC, hol + casa scării
Etaj - 4 săli de clasă, sală de festivități, oficiu
CF 26589, nr. cadastral 26589-C1
Suprafața aferentă construcției - 512 mp
Suprafața totală - 3.421 mp
1961 1.382.900 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26/16.07.2014 Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
149 1.6.2 Centrală termică Bistrița Bârgăului nr. 1.327
CF 26589, nr. cadastral 26589-C2
Suprafața - 27 mp
1995 89.500 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26 din 16.07.2014 Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Decret expropriere nr. 244/1980
150 1.6.2 Magazie lemne Bistrița Bârgăului nr. 1.327
CF 26589, nr. cadastral 26589-C3
Suprafața - 53 mp
1995 22.100 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26/16.07.2014 Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
151 1.6.2 Sală de sport Localitatea Bistrița Bârgăului nr. 1.328
Regim de înălțime: P
Compusă din sală de sport, două grupuri sanitare, două vestiare, birou, centrală termică
Suprafața construită - 387 mp
Suprafața desfășurată - 387 mp
Teren aferent - 1.855 mp
CF 26584, nr. cadastral 26584-C1
2010 1.120.330 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26 din 16.07. 2014 Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
152 1.6.2 Teren de sport Curte Suprafața - 1.864 mp
CF 26594, nr. cadastral 26594
2010 527.315 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26/16.07.2014 Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
153 1.6.2 Magazie-curte Magazie - curte
Suprafața construită 148 mp
Nr. cadastral 2658-C1
Suprafața - 1.765 mp
CF 26580
1995 22.100 Domeniul public al comunei Bistrița Bârgăului, conform HCL nr. 26/16.07.2014 Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
154 1.6.2 Centru local de informare și promovare turistică Localitatea Bistrița Bârgăului nr. 1.332
Regim de înălțime P - sală de informații, birou, grup sanitar personal, grup sanitar public, centrală termică
Suprafață - 250 mp
CF 26583, nr. cadastral 26583-C1
Suprafața construită 106 mp
2012 566.075,24 Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 5/19.02. 2014 CF 26583 cadastral 26583
155 1.6.2 Teren intravilan Curte față bloc Localitatea Bistrița Bârgăului nr. 1.331 față bloc suprafața - 514 mp
CF 26579, nr. cadastral 26579
1966 22.530 Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 26/16.07.2014 CF 26579 cadastral 26579 Încheierea nr. 715/1966
156 1.6.2 Teren intravilan Curte spate bloc Localitatea Bistrița Bârgăului nr. 1.331 spate bloc suprafața - 1.642 mp
CF 26586, nr. cadastral - 26586
1966 53.300 Domeniul public al comunei, conform HCL nr. 26/16.07.2014 CF 26579 cadastral 26579 Încheierea nr. 715/1966

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetate

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar
- lei -
Situația juridică actuală.
Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
116 1.6.2 Școala Generală Petriș clasele V-VIII Satul Petriș nr. 216, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud
CF nr. 25788, nr. cadastral 25788 - Cetate - 25788-C1
Școală clasele V-VIII, în regim de înălțime de P + 1E, în suprafață de 478 mp
1980 1.020.100 Domeniul public al comunei Cetate, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local Cetate nr. 36 din 3 iulie 2014
117 1.6.2 Școala Generală Petriș clasele I-IV Satul Petriș nr. 216, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud
CF nr. 25788, nr. cadastral 25788 - Cetate, - 25788-C2
Școală clasele I-IV, în regim de înălțime P, în suprafață de 464 mp
2000 728.400 Domeniul public al comunei Cetate, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local Cetate nr. 36 din 3 iulie 2014
118 1.6.2 Magazie de lemne Satul Petriș nr. 216, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud
CF nr. 25788, nr. cadastral 25788 - Cetate, - 25788-C3, anexe, magazie, în suprafață de 154 mp
1980 32.200 Domeniul public al comunei Cetate, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local Cetate nr. 36 din 3 iulie 2014
119 1.6.2 Magazie de materiale Satul Petriș nr. 216, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud
CF nr. 25788, nr. cadastral 25788 - Cetate, - 25788-C4, anexe, magazie, în suprafață de 142 mp
1980 23.800 Domeniul public al comunei Cetate, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local Cetate nr. 36 din 3 iulie 2014
120 1.6.2 Magazie de lemne Satul Petriș nr. 216, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud
CF nr. 25788, nr. cadastral 25788 - Cetate, - 25788-C5, anexe, magazie în suprafață de 154 mp
1980 32.200 Domeniul public al comunei Cetate, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local Cetate nr. 36 din 3 iulie 2014
121 1.6.2 Curți construcții Satul Petriș nr. 216, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud
CF nr. 25788, nr. cadastral 25788 - Cetate, suprafața de 5.194 mp
1980 51.940 Domeniul public al comunei Cetate, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local Cetate nr. 36 din 3 iulie 2014
122 1.6.2 Teren arabil Satul Petriș nr. 216, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud
CF nr. 25788, nr. cadastral 25788 - Cetate, suprafață de 4.414 mp
1980 44.140 Domeniul public al comunei Cetate, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Consiliului Local Cetate nr. 36 din 3 iulie 2014

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Miceștii de Câmpie

SECȚIUNEA I:
Bunuri imobile: localitatea Miceștii de Câmpie

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar
- lei -
Situația juridică actuală
Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare
0 1 2 3 4 5 6
88 1.6.2 Localul școlii cu clasele I-VIII Localitatea Miceștii de Câmpie nr. 14
Suprafața de 2.413 mp, înscris în CF nr. 25159/23.04.2014, comuna Miceștii de Câmpie,
Nr. topografic 25159-C1
Suprafață construită 578 mp
În regim de înălțime P + 1, compusă din:
- la parter 4 săli de clasă, o sală profesorală, un secretariat, un fumoar, un cabinet pentru director, hol;
- la etaj două săli de laborator, două cabinete, o sală de clasă, 3 depozite, hol
Anul construirii 1972, fundație din beton, pereți din cărămidă, acoperiș tablă
Are certificat energetic, nu are lift.
1972 414.568,70 Domeniul public al comunei, conform H.C.L. nr. 22 din 18 iulie 2014 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...