Guvernul României

Hotărârea nr. 654/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea direcțiilor pentru cultură ale județelor Alba, Bistrița-Năsăud și a Operei Naționale Române din Iași, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. -

Se aprobă modificarea și completarea descrierii tehnice, precum și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, a Teatrului Național "Marin Sorescu" din Craiova și a Operei Naționale București, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 4-6.

Art. 3. -

Ministerul Culturii își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul culturii,
Kelemen Hunor
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 31 iulie 2014.

Nr. 654.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Alba

1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite 4331503 Direcția Județeană pentru Cultură Alba
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Baza legală
Descriere tehnică Vecinătăți Adresa
153749 8.29.11 Sediul Direcției Județene pentru Cultură Alba Apartament compus din 15 încăperi situate la subsolul clădirii, parter și etaj 1;
Sc = 165,55 mp, cota bunuri indivize comune generale 50%
CF nr. 10593
Municipiul Alba Iulia, str. Regina Maria nr. 20, ap. 1, județul Alba 2006 577.364 Hotărârea Guvernului nr. 991/2008

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bistrița-Năsăud

1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite 4347607 Direcția Județeană pentru Cultură Bistrița-Năsăud
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Baza legală
Descriere tehnică Vecinătăți Adresa
153753 8.29.11 Sediul Direcției
Județene
pentru Cultură
Bistrița-Năsăud
Construcție P+1E compusă din 6 camere și dependințe;
Teren curte și grădină în suprafață de 290 mp CF nr. 68249
Municipiul Bistrița, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 6, județul Bistrița- Năsăud 2007 607.000 Hotărârea Guvernului nr. 991/2008

ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Operei Naționale Române din Iași

1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite 4541610 Opera Națională Română din Iași
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Baza legală
Descriere tehnică Vecinătăți Adresa
153755 8.30 Apartament Apartament compus dintr- o cameră cu dependințe, Su = 28,99 mp + 4,93 mp suprafața logiei
CF nr. 121438
Municipiul Iași, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 5, bl. A1-2, sc. A, ap. 24 2007 149.200 Hotărârea Guvernului nr. 991/2008

ANEXA Nr. 4

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea

1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite 4350556 Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Baza legală
Descriere tehnică Vecinătăți Adresa
37527 8.29.11 Sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea Corp C1: Sc = 337 mp, corp C2: Sc = 61 mp, teren aferent S = 896 mp CF nr. 58889 Municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, județul Vrancea 1982 617.329 Decizia nr. 187/1982

ANEXA Nr. 5

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Teatrului Național "Marin Sorescu" din Craiova

1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite 4417168 Teatrul Național "Marin Sorescu" din Craiova
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Baza legală
Descriere tehnică Vecinătăți Adresa
38136 8.24.05 Clădirea Teatrului Național "Marin Sorescu" din Craiova Clădire S1+S2+P+2E, Sc = 5.721 mp CF nr. 67148 superficie N - Calea București S - str. Al. I. Cuza V - bloc Lumea Copiilor E - Universitatea Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 11, județul Dolj 1973 20.333.267 Proces-verbal de recepție a clădirii

ANEXA Nr. 6

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Operei Naționale București

1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite 4221314 Opera Națională București
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare- dezvoltare, care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. MFP Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Baza legală
Descriere tehnică Vecinătăți Adresa
34408 8.24.05 Clădirea Operei Naționale București Construcție din 1957, compusă din corp central 5 niveluri, corp AB 4 niveluri și corp CD 3 niveluri și 4 anexe, Sc = 6.995 mp; teren S = 33.617 mp CF nr. 228148 Municipiul București, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sectorul 5 1953 146.576.276 Adresa Ministerului Culturii nr. 834/ 21.08.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...