Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 67/2004 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaz natural (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32004L0067

Modificări (...)

În vigoare de la 29 aprilie 2004

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Aviz nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

întrucât:

(1) Gazul natural (denumit în continuare "gaz") devine o componentă tot mai importantă a aprovizionării cu energie în Comunitate și, astfel cum se prevede în Cartea verde intitulată "Spre o strategie europeană pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică", se estimează că Uniunea Europeană va deveni pe termen lung tot mai dependentă de importurile de gaz natural din surse din afara UE.

(2) În conformitate cu Directiva 98/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piața internă de gaz natural și a Directivei 2003/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de gaz natural și de abrogare a Directivei 98/30/CE, piața comunitară a gazelor este în curs de liberalizare. Prin urmare, referitor la securitatea aprovizionării, orice dificultate care are ca efect reducerea aprovizionării cu gaz ar putea cauza perturbări grave ale activității economice comunitare; din acest motiv, există o nevoie crescândă de a asigura securitatea aprovizionării cu gaz.

(3) Realizarea pieței interne de gaze necesită o abordare comună minimă cu privire la securitatea aprovizionării, în special printr-o politică transparentă și nediscriminatorie privind securitatea aprovizionării, compatibilă cu cerințele acestei piețe, pentru a evita denaturările pieței. Definirea clară a rolurilor și responsabilităților tuturor operatorilor de pe piață este, prin urmare, crucială în garantarea securității aprovizionării cu gaz și a bunei funcționări a pieței interne.

(4) Obligațiile referitoare la securitatea aprovizionării impuse societăților comerciale nu trebuie să împiedice buna funcționare a pieței interne și nu trebuie să impună sarcini excesive și disproporționate operatorilor de pe piața de gaz, inclusiv noilor intrați pe piață și operatorilor mici de pe piață.

(5) Având în vedere dezvoltarea pieței de gaz în Comunitate, este importantă menținerea securității aprovizionării cu gaz, în special cea referitoare la consumatorii casnici.

(6) Industria și, după caz, statele membre dispun de o gamă largă de instrumente pentru respectarea obligațiilor privind securitatea aprovizionării. Acordurile bilaterale între statele membre ar putea să reprezinte unul din mijloacele de a contribui la realizarea unor standarde minime de securitate a aprovizionării, acordând atenția cuvenită tratatului și legislației secundare, în special articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2003/55/CE.

(7) Obiectivele minime orientative pentru stocarea gazelor se pot stabili fie la nivel național, fie de către industrie. Se înțelege că acest lucru nu trebuie să creeze obligații de investiții suplimentare.

(8) Având în vedere importanța asigurării aprovizionării cu gaze, și anume pe bază de contracte pe termen lung, Comisia trebuie să monitorizeze evoluția pieței de gaz prin rapoarte ale statelor membre.

(9) Pentru satisfacerea cererii crescânde de gaz și diversificarea furnizorilor de gaz ca o condiție pentru o piață internă de gaz competitivă, Comunitatea va avea nevoie de mobilizarea unor cantități suplimentare importante de gaz în deceniile viitoare, din care o mare parte va trebui să vină de la surse aflate la distanțe mari și transportate pe aceste distanțe.

(10) Comunitatea are un puternic interes comun cu țările furnizoare de gaz și cu țările de tranzit: asigurarea unor investiții continue în infrastructura pentru aprovizionarea cu gaz.

(11) Contractele pe termen lung au jucat un rol foarte important în garantarea securității aprovizionării cu gaze a Europei și vor continua să joace acest rol și în continuare. Nivelul actual al contractelor pe termen lung este suficient la nivel comunitar și se consideră că aceste contracte vor aduce în continuare o contribuție importantă la aprovizionarea generală cu gaz, deoarece societățile comerciale continuă să includă aceste contracte în portofoliul lor general de aprovizionare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...