Guvernul României

Ordonanța nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. -

După alineatul (6) al articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

"

(7) Prin personal neclerical care beneficiază de sprijin sub formă de contribuții de la bugetul de stat și de la bugetele locale se înțelege personalul auxiliar al cultului religios care desfășoară activități conexe actului cultic în vederea îndeplinirii acestuia.

(8) În categoria personalului neclerical prevăzut la alin. (7) este inclusă funcția de cantor sau cântăreț bisericesc, cu excepția cultului mozaic, unde funcția de cantor este clericală."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Secretarul de stat pentru culte,
Victor Opaschi
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 31 iulie 2014.

Nr. 11.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...