Art 22 - Trebuie să fie neutralizat orice dezinfectant rezidual din eșantioane, atunci când acestea sunt prelevate, cu scopul de a evita ca dezinfectantul să distrugă bacteriile sau să provoace oxidarea chimică a materiilor organice, fapt ce conduce la riscul de a denatura rezultatele analizelor în cazurile în care se prelungește în mod artificial timpul de contact al eșantioanelor cu dezinfectantul Concentrația de clor, dacă acesta este utilizat, și pH ul trebuie să fie măsurate înainte de neutralizare -

§5. Încercările analitice ale efluentului

Art. 23. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să ia în considerare și înregistrarea celorlalți parametri, în mod suplimentar celor ceruți (organisme coliforme termotolerante, materii solide în suspensie totale, BOD5 fără nitrificare, COD, pH și clor rezidual), având în vedere o viitoare dezvoltare tehnologică. Acești parametri includ: materii solide totale, materii solide volatile, materii solide decantabile, materii solide volatile în suspensie, turbiditatea, conținutul total de carbon organic, conținutul total de organisme coliforme și de streptococi de origine fecală.

§6. Reziduurile de substanțe dezinfectante

Art. 24. -

Sunt bine cunoscute efectele potențial defavorabile asupra mediului ale multor reziduuri de substanțe dezinfectante și subproduselor, astfel cum sunt cele care rezultă din utilizarea clorului sau a compușilor săi. Prin urmare, ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să încurajeze utilizarea ozonului, a razelor ultraviolete sau a oricăror altor dezinfectanți care reduc la minimum efectele defavorabile asupra mediului, urmărind în același timp standardul pentru organismele coliforme termo-tolerante. Dacă este utilizat clorul ca dezinfectant, ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că sunt folosite cele mai bune metode tehnice pentru ca conținutul de dezinfectant rezidual din efluent să rămână mai mic de 0,5 mg/l.

§7. Considerații privind scara utilizată

Art. 25. -

În scopul încercării trebuie să fie acceptate numai instalații de tratare a apelor uzate la scara 1/1. ANR sau organizația recunoscută autorizată poate certifica o gamă de echipamente de mărimi diferite ale aceluiași producător care utilizează aceleași principii și tehnici, dar trebuie să dea atenția cuvenită limitării performanței care ar putea rezulta ca urmare a încercării la o scară mai mare sau la o scară redusă. În cazul instalațiilor de tratare a apelor uzate foarte mari sau foarte mici sau unicate, certificarea poate fi bazată pe rezultatele încercărilor pe prototip. Trebuie, dacă este posibil, să se confirme rezultatele prin încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate, imediat după ce acestea sunt instalate la bordul navei.

§8. Încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate în condițiile mediului ambiant

Art. 26. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate poate fi operată în condiții de înclinare care sunt în concordanță cu practica acceptată internațional, la un unghi de până la 22,5° în orice plan față de poziția normală de operare.

Art. 27. -

Încercările pentru certificare ar trebui să fie efectuate pentru întreaga gamă de salinitate și întreaga gamă de temperaturi ale aerului ambiant și ale apei de spălare specificate de către producător, iar ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că aceste specificații sunt corecte pentru condițiile în care trebuie operat echipamentul.

Art. 28. -

Componentele de reglaj și de detecție trebuie să fie supuse unor încercări de mediu pentru a verifica dacă acestea sunt adecvate pentru a fi folosite în domeniul marin. În acest scop se vor utiliza specificațiile de încercare descrise în partea 3 a anexei la Liniile directoare revizuite și specificații pentru echipamentul pentru prevenirea poluării amplasat în santinele compartimentului de mașini ale navelor, adoptate prin Rezoluția MEPC.107(49).

Art. 29. -

Orice limitări impuse condițiilor de operare trebuie să fie consemnate în Certificatul de aprobare de tip.

Art. 30. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să ceară producătorului să includă în manualele de funcționare și de întreținere o listă cu substanțele chimice și materialele adecvate pentru a fi folosite în timpul operării instalației de tratare a apelor uzate.

§9. Alte considerații

Art. 31. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice dacă tipul și modelul instalației de tratare a apelor uzate și numele producătorului sunt înscrise într-o manieră rezistentă pe o etichetă fixată în mod durabil direct pe instalație. Această etichetă trebuie să includă data fabricării și orice limitare pe care producătorul ori ANR sau organizația recunoscută autorizată o consideră ca fiind necesar să fie impusă în timpul funcționării sau montării instalației.

Art. 32. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice manualele producătorului privind instalarea, operarea și întreținerea instalației, pentru a stabili dacă acestea sunt adecvate și complete. Nava trebuie să aibă la bord tot timpul un manual care descrie în detaliu procedurile de operare și de întreținere a instalației de tratare a apelor uzate și care include informații privind siguranța referitoare la substanțele chimice și materialele folosite în timpul funcționării instalației.

Art. 33. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să examineze cu mare atenție calificările facilităților de încercare înainte de a le autoriza să participe la efectuarea programului de încercări. Trebuie făcute toate eforturile de către producătorul instalației pentru a se asigura uniformitatea între diferitele facilități care participă la programul de încercări.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...