Cumpără forma actualizată
  •  

(Apendicele nr 5 la normele metodologice) - Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 -
SECȚIUNEA a 4-a
Cerințe generale

Art. 6. -

O instalație de tratare a apelor uzate, pentru a fi aprobată, trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice din secțiunea a 5-a și trebuie să treacă cu succes testele descrise în secțiunea a 6-a. Totuși, trebuie avut în vedere faptul că articolele din secțiunea a 5-a referitoare la eliminarea azotului și fosforului se aplică numai în cazul navelor de pasageri care operează în zone speciale și intenționează să descarce efluentul de la instalația de tratare a apelor uzate. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că anexa IV la MARPOL prevede că, chiar atunci când navele au în funcțiune instalații de tratare a apelor uzate aprobate, efluentul nu trebuie să producă particule solide plutitoare vizibile sau să cauzeze decolorarea apei înconjurătoare.

Art. 7. -

(1) Pentru îndeplinirea standardelor pentru efluent prevăzute în secțiunea a 5-a o instalație de tratare a apelor uzate aprobată nu trebuie să se bazeze numai pe apa de diluare a apelor uzate. În cazul în care cantitatea de apă de diluare este considerată ca fiind primordială pentru procesul de tratare, atunci standardele pentru efluent din secțiunea a 5-a, care prevăd limite de concentrații (mg/l), trebuie să fie ajustate în mod proporțional, utilizând factorul de compensare a diluării Qi/Qe pentru a ține cont de apa de diluare Qd. Suplimentar, pentru standardele pentru efluent prevăzute în secțiunea a 5-a, care au o reducere procentuală, media geometrică a valorilor de reducere procentuală zilnică trebuie să fie calculată utilizând debitul acumulat Qi și Qe pentru fiecare perioadă de încercare de 24 ore, în l/zi, multiplicată cu media geometrică a concentrației corespondente Ci și Ce, pentru aceeași perioadă de încercare de 24 de ore, în mg/l.

(2) Reducerea globală procentuală pentru toată perioada de încercare "n" se calculează cu următoarea formulă:

PRn fiind valoarea zilnică de eliminare, care se calculează cu ajutorul următoarei formule:

în care

n reprezintă numărul corespunzător; și

s reprezintă numărul eșantionului prelevat în ziua de încercare n.

(3) În cazul în care performanța instalațiilor de tratare a apelor uzate variază considerabil în situația în care sistemul este încercat la uscat, în condiții de simulare a condițiilor de la bordul navei față de situația în care sistemul este încercat în condiții reale de operare la bordul navei, în sensul că încercarea la uscat demonstrează că un sistem corespunde standardelor, dar încercarea ulterioară de la bordul navei nu îndeplinește standardele, atunci ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să determine motivul și să țină cont atunci când decide dacă aprobă sau nu instalația.

(4) În cazul instalațiilor de tratare a apelor uzate foarte mari, foarte mici sau unice de felul lor, ANR sau organizația recunoscută autorizată poate să adopte măsuri de modificare a cerințelor specifice cuprinse în prezentul apendice, pentru a determina îndeplinirea standardelor de către aceste instalații.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Aplicare
Scop
Definiții
Cerințe generale
Specificații tehnice
Considerații referitoare la încercări
Inspecții de reînnoire și inspecții suplimentare
Familiarizarea personalului navei cu utilizarea instalațiilor de tratare a apelor uzate
Întreținerea
;
se încarcă...