Cumpără forma actualizată
  •  

Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 - Specificații tehnice -
Art. 9. -

Pentru scopul regulii 9.2.1 din Anexa IV la MARPOL, o instalație de tratare a apelor uzate montată pe o navă de pasageri care intenționează să descarce efluent de ape uzate în zone speciale trebuie să îndeplinească, suplimentar față de cerințele cuprinse în art. 8, și un alt standard pentru efluent atunci când aceasta este încercată pentru obținerea Certificatului de aprobare de tip din partea ANR sau a unei organizații recunoscute autorizate, pentru a fi montată pe o navă care arborează pavilionul român, respectiv standardul referitor la eliminarea azotului și fosforului. Acest standard precizează că media geometrică a conținutului de azot total și a conținutului de fosfor total al eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări nu trebuie să depășească:

a) azot total1: 20 Qi/Qe mg/l sau cel puțin o reducere de 70%2;

1 Azotul total înseamnă suma azotului Kjeldahl (azot organic și amoniacal), azotați și azotiți.

2 Reducere în raport cu încărcarea de afluent.

b) fosfor total: 1,0 Qi/Qe mg/l sau cel puțin o reducere de 80%3.

3 Reducere în raport cu încărcarea de afluent.

Metoda de încercare trebuie să fie cea prevăzută în Standardul ISO 29441:2010 pentru azot total și în Standardul ISO 6878:2004 pentru fosfor total sau în orice alte standarde de încercare echivalente, acceptate la nivel internațional.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Art 34 "
Art II
Art 1 Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016
Art 2 Aplicare
Art 3 Aplicare
Art 4 Scop
Art 5 Definiții
Art 6 Cerințe generale
Art 7 Cerințe generale
Art 8 Specificații tehnice
Art 9 Specificații tehnice
Art 10 Specificații tehnice
Art 11 Specificații tehnice
Art 12 Considerații referitoare la încercări
Art 13 Calitatea apelor uzate brute
Art 14 Calitatea apelor uzate brute
Art 15 Calitatea apelor uzate brute
Art 16 Durata și eșalonarea încercării
Art 17 Factori de încărcare
Art 18 Factori de încărcare
Art 19 Metoda și frecvența de prelevare a eșantioanelor
;
se încarcă...