Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 - Aplicare -
Art. 3. -

(1) Cerințele din prezentul apendice, cu excepția cerințelor din art. 9, se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate la 1 ianuarie 2016 sau după această dată pe:

a) nave, altele decât navele de pasageri, în toate zonele; și

b) nave de pasageri în afara zonelor speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL.

(2) Cerințele din prezentul apendice, inclusiv cele din art. 9, se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate pe:

a) nave noi de pasageri, atunci când operează într-o zonă specială stabilită în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, la 1 ianuarie 2016 sau după această dată; și

b) nave existente de pasageri atunci când operează într-o zonă specială stabilită în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate la 1 ianuarie 2018 sau după această dată.

(3) Instalațiile de tratare a apelor uzate montate între 1 ianuarie 2010 și 1 ianuarie 2016 pe nave, altele decât navele de pasageri care operează în zone speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, trebuie să îndeplinească cerințele din Rezoluția MEPC.159(55), respectiv din apendicele nr. 2 la normele metodologice.

(4) Instalațiile de tratare a apelor uzate montate înainte de 1 ianuarie 2010 pe nave, altele decât navele de pasageri care operează în zone speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, trebuie să îndeplinească cerințele din Rezoluția MEPC.2(VI), respectiv din apendicele nr. 1 la normele metodologice.

(5) Cerințele din prezentul apendice se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate atât pe navele care arborează pavilionul român, cât și navelor care arborează alt pavilion decât cel român, în perioada în care acestea se află în apele naționale navigabile sau în Zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în special acelea privind standardele pentru efluent.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Art I
Art 34 "
Art II
Art 1 Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016
Art 2 Aplicare
Art 3 Aplicare
Art 4 Scop
Art 5 Definiții
Art 6 Cerințe generale
Art 7 Cerințe generale
Art 8 Specificații tehnice
Art 9 Specificații tehnice
Art 10 Specificații tehnice
Art 11 Specificații tehnice
Art 12 Considerații referitoare la încercări
Art 13 Calitatea apelor uzate brute
;
se încarcă...