Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăților din domeniul asigurărilor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 2014 până la 10 august 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Normă 10/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Potrivit Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 14 iulie 2014, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăților din domeniul asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. -

Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăților din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis.

Art. 2. -

Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil asigurătorilor, reasigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. A pct. 5, lit. B pct. 39 și lit. C pct. 57 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăților din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 și 463 bis din 26 iulie 2013.

Art. 4. -

Asigurătorii, reasigurătorii, brokerii de asigurare și/sau reasigurare și subunitățile acestora vor asigura îndeplinirea prevederilor prezentei norme. Neîndeplinirea prevederilor prezentei norme se sancționează conform art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 24 iulie 2014.

Nr. 18.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...