Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 septembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 6 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

c) documentul emis de poliție care atestă furtul în țară sau în străinătate.

(6) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement în cazul retragerii acesteia din navigație, proprietarul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip;

b) declarația pe propria răspundere privind retragerea ambarcațiunii de agrement din navigație;

c) declarația pe propria răspundere care atestă adresa de depozitare a ambarcațiunii de agrement;

d) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement.

(7) Pentru scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement în cazul încetării contractului de leasing/închiriere constituit asupra ambarcațiunii de agrement, proprietarul/operatorul transcris în registrul de evidență va depune la căpitănia portului de înscriere/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) documentul de evidență a ambarcațiunii de agrement;

c) actul care atestă încetarea contractului de leasing/închiriere.

Art. 68. -

În baza documentelor prevăzute la art. 67 căpităniile de port/oficiile de căpitănie vor face mențiunile corespunzătoare în registrul de evidență și vor elibera, la cererea proprietarului, certificatul privind scoaterea din evidență a ambarcațiunii de agrement.

CAPITOLUL V Categorii de ambarcațiuni de agrement și zone de navigație

Art. 69. -

Ambarcațiunile de agrement sunt clasate în una dintre cele 4 categorii de proiectare:

a) categoria de proiectare A - ambarcațiuni de agrement pentru navigația nelimitată, proiectate pentru a efectua voiaje nelimitate, pe parcursul cărora vântul poate depăși forța 8 pe scara Beaufort și înălțimea valurilor poate depăși 4 m, excluzând totuși situațiile extreme;

b) categoria de proiectare B - ambarcațiuni de agrement pentru navigația maritimă până la 50 mile de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în largul coastelor, în condiții în care vântul poate atinge forța 8 inclusiv pe scara Beaufort și valurile pot avea o înălțime de până la 4 m inclusiv; Modificări (1)

c) categoria de proiectare C - ambarcațiuni de agrement pentru navigația maritimă până la 6 mile de la linia de coastă spre larg, proiectate pentru voiaje în apropierea coastelor, în golfuri mari, estuare, lacuri și fluvii, în condiții în care vântul poate atinge forța 6 inclusiv pe scara Beaufort și valurile pot avea o înălțime de până la 2 m inclusiv; Modificări (1)

d) categoria de proiectare D - ambarcațiuni de agrement pentru navigația pe căile navigabile interioare, în golfuri protejate, pe lacuri mici, râuri și canale, în condiții în care vântul poate atinge forța 4 pe scara Beaufort și valurile pot avea o înălțime de până la 0,3 m inclusiv, cu valuri ocazionale cu o înălțime maximă de 0,5 m.

Art. 70. -

Ambarcațiunile de agrement, în funcție de categoria de proiectare și dotările aferente, pot primi autorizarea de a naviga în zonele de navigație indicate mai jos:

a) M/0 - zonă de navigație nelimitată, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

b) M/1 - navigația în mări deschise, la distanțe până la 200 Mm față de locurile de adăpost, precum și în mări închise, corespunzătoare categoriei de proiectare A;

c) M/2 - navigație maritimă, la distanțe până la 50 Mm față de locurile de adăpost, corespunzătoare categoriei de proiectare B;

d) M/3 - navigație maritimă la distanțe până la 24 Mm față de coastă, corespunzătoare categoriei de proiectare B; Modificări (1)

e) M/4 - navigație maritimă în apropierea coastei la distanțe până la 6 Mm, corespunzătoare categoriei de proiectare C sau în zone adăpostite (golfuri, rade), cu limite și în condiții stabilite de ANR în fiecare caz, corespunzătoare categoriei de proiectare D;

f) I - navigație pe căile navigabile interioare (Dunăre, râuri, lacuri) corespunzătoare categoriei de proiectare D.

CAPITOLUL VI Cerințe privind inspecțiile ambarcațiunilor de agrement

Art. 71. - Modificări (1)

Ambarcațiunile de agrement vor fi supuse următoarelor inspecții obligatorii:

1. Inspecția inițială:

a) se efectuează la înmatriculare/înscrierea în evidență a ambarcațiunii și va fi executată în scopul verificării respectării normelor în vigoare referitoare la proiectare, construcție, siguranță și prevenirea poluării, a structurii, mașinilor, echipamentului și inventarului de salvare și de siguranță. Inspecția inițială pentru ambarcațiuni cu motor cu P <= 36,75 kW, cu zonele de navigație I, M/4 și M/3, se efectuează de căpitănie/oficiul de căpitănie, iar inspecțiile inițiale pentru ambarcațiuni cu motor cu P>36,75 kW și pentru cele cu zonele de navigație M/2, M/1 și M/0, indiferent de puterea motorului, se efectuează de inspectoratele tehnice;

b) în urma inspecției inițiale se vor emite: Raportul de inspecție pentru ambarcațiuni de agrement în vederea înmatriculării/înscrierii în evidență; Raportul de inspecție pentru ambarcațiuni de agrement valabil 2,5 ani, care va fi însoțit de un inventar al echipamentelor de salvare și de siguranță care trebuie să fie la bordul ambarcațiunii, în conformitate cu zona de navigație a ambarcațiunii, precum și Permisul de navigație pentru ambarcațiuni de agrement, valabil 5 ani.

2. Inspecția de reînnoire a permisului de navigație:

a) se efectuează din 5 în 5 ani (± 3 luni);

b) se verifică datele de identificare ale ambarcațiunii și motoarelor acesteia (cod CIN, serii motoare, marcaje, inscripții etc.);

c) se verifică integritatea ambarcațiunii și, după caz, condițiile tehnice verificabile din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 sau din normele tehnice de construcție. În cazul în care se consideră necesar, la o perioadă de minimum 5 ani se poate solicita inspecția pe uscat a corpului ambarcațiunii;

d) se verifică echipamentele de salvare și de siguranță, echipamentul nautic. Când aceste echipamente sunt însoțite de certificate de calitate și garanție, acestea pot fi luate în considerare;

e) se verifică documentația, publicațiile și instrucțiunile de la bord pentru ambarcațiunile din categoria de proiectare A și categoria de proiectare B.

3. Inspecția intermediară:

a) se efectuează la mijlocul perioadei de reînnoire a permisului de navigație (± 3 luni) pentru ambarcațiunile folosite în scop personal și anual pentru ambarcațiunile de agrement folosite în scop comercial;

b) se verifică datele de identificare ale ambarcațiunii și motoarelor acesteia (cod CIN, serii motoare, marcaje, inscripții etc.);

c) se verifică integritatea ambarcațiunii;

d) se verifică echipamentele de salvare și de siguranță, echipamentul nautic;

e) se verifică documentația, publicațiile și instrucțiunile de la bord pentru ambarcațiunile din categoria de proiectare A și categoria de proiectare B;

f) în urma inspecției intermediare se va emite Raport de inspecție pentru ambarcațiuni de agrement, valabil 2,5 ani pentru ambarcațiunile folosite în scop personal și un an pentru ambarcațiunile de agrement folosite în scop comercial;

g) în urma raportului de inspecție, favorabil, permisul de navigație va fi vizat corespunzător.

4. Inspecția ocazională:

a) la solicitarea proprietarului, când se produc modificări ale datelor tehnice: înlocuirea motorului, modificări constructive;

b) la solicitarea proprietarului, în scopul trecerii ambarcațiunii de la activități de agrement în scop personal la activități în scop comercial;

c) se realizează la cererea unui organ judiciar sau

d) din inițiativa motivată a autorității competente, atunci când există informații fondate despre fapte ce ar putea pune în pericol siguranța ambarcațiunii și a persoanelor de la bord sau pentru a preveni poluarea mediului ambiant.

Inspecțiile de reînnoire, intermediare și ocazionale pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P ≤ 150 kW, cu zonele de navigație I, M/4 și M/3, se efectuează de către căpitănii, iar pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P > 150 kW și pentru cele cu zonele de navigație M/2, M/1 și M/0, indiferent de puterea motorului, se efectuează de către inspectoratele tehnice.

Permisele de navigație sunt eliberate în primul ciclu de 5 ani de către persoana autorizată care a eliberat raportul inițial de inspecție pentru luarea în evidență a ambarcațiunii de agrement, iar pentru următoarele cicluri de inspecție de către căpităniile de port/oficiile de căpitănie pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P ≤ 150 kW cu zonele de navigație I, M/4 și M/3 și de inspectoratele tehnice pentru ambarcațiunile de agrement cu motor cu P > 150 kW și pentru cele cu zonele de navigație M/2, M/1 și M/0, indiferent de puterea motorului.

Inspecțiile inițiale, rapoartele de inspecție în vederea înscrierii/înmatriculării, rapoartele de inspecție în vederea eliberării permisului de navigație și permisului de navigație pentru ambarcațiunile de agrement prevăzute la art. 3 se efectuează de către inspectoratele tehnice ale ANR.

CAPITOLUL VII Cerințe privind echipamentele ambarcațiunilor de agrement

Art. 72. -

(1) Toate ambarcațiunile de agrement trebuie să aibă la bord echipamentele de armare și de siguranță, în funcție de limitele zonei de navigație (I, M/4, M/3, M/2, M/1, M/0) stabilite de ANR pentru fiecare caz în parte (în cadrul categoriei de proiectare a ambarcațiunii), după cum urmează:

Zona de navigație I M/4 6 Mm M/3 20 Mm M/2 50 Mm M/1 200 Mm M/0 Nelimitat
1 2 3 4 5 6 7
Echipamente obligatorii la bord
Compas magnetic - 1 1 1 1 1
GPS - - - 1 1 1
Anemometru - - 1 1 1 1
Barometru - - 1 1 1 1
Binoclu naval - 1 1 1 1 1
Ceas - - 1 1 1 1
Sondă de mână 1 1 1 1 1 1
Proiector sau lanternă (etanșe) 1 1 1 1 1 1
Facle roșii de mână - 2 3 3 3 4
Semnale fumigene plutitoare - 1 2 2 2 2
Rachete parașută roșii - - 3 3 3 4
Veste de salvare cu fluier și lumină de semnalizare model aprobat sau cf. stand. EN 393, 395, 396, 399 nr. pers nr. pers nr. pers nr. pers nr. pers nr. pers
Colac de salvare cu saulă 1(2)1 1(2)1 1(2)1 1(2)1 1(2)1 1(2)1
Plută de salvare - - 1 1 1 1
Radiotelefon UUS portabil - 1 1 1 1 1
Radiotelefon UUS fix cu DSC - - 1 1 1 1
Receptor NAVTEX - - - - 1 1
Radiobaliză/EPIRB - - - 1 1 1
Transponder radar - - - 1 1 1
Trusă de prim ajutor 1 1 1 1 1 1
Reflector radar - - 1 1 1 1
Ghiordel + ispol 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1
Cuțit (topor) 1 1 1 1 1 1
Cange (telescopică) 1 1 1 1 1 1
Ancoră de 5-15 kg cu parâmă/saulă aferentă de 20 m 1 1 1 1 1 1
Stingător portabil 2 kg 1(2)2 1(2)2 1(2)2 1(2)2 1(2)2 1(2)2
Echipamente recomandate/opționale la bord
Inmarsat sau MF/HF (transmițător) cu DSC - - - 1 1 1
Radiotelefon UUS portabil 1 - - - - -
Parâmă de legare la mal de 5 m 1 2 2 2 2 2
Parâmă de remorcare de 25 m - 1 1 1 1 1
Baloane de acostare - 2 2-3 2-3 3-4 3-4
Trusă cu materiale de vitalitate - 1 1 1 1 1
Ancoră plutitoare - - 1 1 1 1
( )1 pentru ambarcațiunile cu lungime mai mare de 10 m: 2 colaci ( )2 pentru ambarcațiunile cu puterea motorului mai mare de 150 kW: 2 stingătoare

(2) Vestele de salvare trebuie să fie de tip acceptat de ANR, sau un model conform standardelor EN 393, EN 395, EN 396 sau EN 399, excluzând modelele cu umflare numai prin suflare cu gura.

(3) Ambarcațiunile de agrement cu L< 7 m propulsate prin forță umană, în funcție de tipul lor, trebuie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană aflată la bord, un colac de salvare de un tip acceptat de ANR, o pereche de rame, o vâslă sau o pagaie, o saulă care să permită remorcarea. Zona de navigație pentru aceste ambarcațiuni nu va depăși 300 m de țărm.

(4) Motovehiculele nautice trebuie să fie dotate cu veste de salvare pentru fiecare persoană transportată, stingător de incendiu și o saulă care să permită remorcarea.

(5) Persoanele care utilizează ambarcațiuni de agrement, inclusiv planșe cu vele, planșe aerotractate și mijloace plutitoare tractate trebuie să fie îmbrăcate cu veste de salvare de tip acceptat de ANR.

(6) Proprietarii sau utilizatorii ambarcațiunilor sunt obligați să mențină permanent integritatea și starea normală de funcționare a echipamentelor obligatorii specificate la alin. (1). Lipsa sau starea necorespunzătoare a echipamentelor obligatorii din dotarea ambarcațiunilor de agrement atrage după sine oprirea din navigație pentru ambarcațiunile în cauză.

CAPITOLUL VIII Încadrarea cu personal certificat a ambarcațiunilor de agrement

Art. 73. -

(1) Toate ambarcațiunile de agrement propulsate cu motor și/sau cu vele, cu excepția celor propulsate prin forța umană, sau a celor cu motor P < 3,68 kw utilizate numai pe căile navigabile interioare, trebuie să fie conduse numai de persoane ce dețin un certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement corespunzător zonei de navigație, eliberat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În funcție de zona de navigație, conducătorii ambarcațiunilor de agrement trebuie să dețină certificatele menționate în tabelul de mai jos:

Zona de navigație Nr. de persoane/Tipul certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement cu motor
I O persoană cu certificat Cls. D
M/4 ≤ 6 Mm O persoană cu certificat Cls. C
M/3 ≤ 24 Mm O persoană cu certificat Cls. B și posesoare a certificatului LRC, iar când ambarcațiunea desfășoară activități comerciale și navighează continuu mai mult de 12 ore, suplimentar, trebuie ambarcată la bord o persoană posesoare a certificatului Cls. C.
M/2, M/1, M/0 O persoană cu certificat Cls. A și posesoare a certificatului LRC, iar când ambarcațiunea desfășoară activități comerciale și navighează continuu mai mult de 12 ore, suplimentar trebuie ambarcată la bord o persoană cu certificat Cls. B și posesoare a certificatului LRC.

Art. 74. - Modificări (1)

Posesorii certificatelor de conducători de ambarcațiuni de agrement ce doresc să efectueze activități de agrement nautic comercial, pentru transportul unui număr de maximum 12 persoane, pe lângă certificatul de conducător de ambarcațiune de agrement corespunzător zonei de agrement nautic/sectorului de apă navigabilă destinat agrementului, trebuie să efectueze un curs de specializare printr-o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea competențelor necesare organizării și desfășurării activității de agrement comercial în condiții de siguranță.

Art. 75. - Modificări (1)

(1) Persoanele care au promovat cursul de specializare vor fi supuse unei evaluări de către ANR în vederea emiterii certificatului de atestare.

(2) Certificatul de atestare se eliberează pentru o perioadă de 5 ani și va fi vizat anual.

CAPITOLUL IX Avizarea activității de agrement în scop comercial desfășurată în zona de agrement nautic sau pe sectoare de ape naționale navigabile Modificări (1)

Art. 76. -

(1) Activitatea de agrement nautic în interes comercial se va organiza în zone de agrement nautic delimitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 452/2003 privind desfășurarea activității de agrement nautic sau pe sectoarele apelor naționale navigabile stabilite de ANR, cu condiția obținerii avizului căpităniei portului.

(2) Se interzice utilizarea pentru agrement nautic în scop comercial a ambarcațiunilor de agrement care nu sunt înscrise sau înmatriculate în România. Modificări (1)

Art. 77. -

Pentru obținerea avizului, operatorul economic sau prin împuternicit trebuie să depună la căpitănia portului, următoarele:

a) cerere solicitare aviz;

b) certificat constatator în care să fie inclusă activitatea conform codului CAEN;

c) document din care rezultă că este titularul zonei sau contract încheiat cu titularul zonei, însoțit de o schiță a zonei în care se va desfășura activitatea de agrement nautic;

d) autorizația primăriei privind perimetrul în care se desfășoară activitatea de agrement nautic din zona de agrement stabilită conform planului urbanistic zonal sau aprobarea administratorului legal al plajei;

e) avizul administrației căii navigabile pentru delimitare și modul delimitării zonei;

f) lista ambarcațiunilor folosite în desfășurarea acestei activități însoțită, după caz, de certificatele de ambarcațiune de agrement, rapoarte de inspecție tehnică anuală pentru folosirea ambarcațiunilor în activitatea de agrement comercial;

g) lista persoanelor care deservesc ambarcațiunile de agrement;

h) copiile avizelor medicale ale acestora;

i) copii ale certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement;

j) copii ale cărților de identitate;

k) certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru desfășurarea activității de agrement comercial.

Art. 78. -

Pentru avizarea activității de agrement nautic în scop comercial efectuată cu hidrobiciclete și altele asemenea se vor depune la căpitănia portului documentele prevăzute la art. 77 lit. a) -f).

Art. 79. -

(1) Căpitănia portului eliberează aviz, limitat în timp, însoțit de instrucțiuni privind desfășurarea activității de agrement nautic.

(2) Căpitănia portului înscrie avizul într-un registru de evidență al avizelor privind operatorul economic, ambarcațiunile folosite, numărul CAA/CIAA, zona activității de agrement.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

Art. 80. -

Situațiile particulare privind ambarcațiunile de agrement, care nu sunt prevăzute în prezentul ordin, vor fi reglementate prin decizie a directorului general al ANR.

Art. 81. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...