Cumpără forma actualizată
  •  

Evidența ambarcațiunilor de agrement -
Art. 47. -

Pentru înscrierea în Registrul de evidență a ambarcațiunilor de agrement, secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate", a ambarcațiunilor de agrement proprietate a persoanelor juridice sau fizice străine, închiriate prin contracte de leasing/închiriere, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori de persoane fizice străine care au cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori de persoane juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European, pe perioada contractului, operatorul ambarcațiunii de agrement va depune la căpitănia de port/oficiul de căpitănie următoarele documente:

a) cererea-tip, care va cuprinde opțional și 3 propuneri de nume;

b) contractul de leasing/închiriere;

c) acordul scris al proprietarului ca ambarcațiunea de agrement să fie înscrisă în registrul de evidență pe perioada executării contractului, dacă acesta nu rezultă în mod expres din contract;

d) raportul de inspecție inițială pentru înscrierea ambarcațiunii de agrement emis de căpitănia de port/oficiul de căpitănie/inspectoratul tehnic sau confirmarea scrisă emisă de o organizație recunoscută autorizată de ANR, prin care se atestă că ambarcațiunea este conformă cu normele tehnice de construcție obligatorii;

e) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru proprietarii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru proprietarii persoane fizice, după caz;

f) certificatul de înregistrare/constatator emis de autoritatea competentă sau actul normativ ori administrativ de înființare pentru operatorii persoane juridice sau documentele oficiale din care să rezulte cetățenia și domiciliul ori reședința pentru operatorii persoane fizice, după caz;

g) documentul emis de autoritatea competentă a statului în care ambarcațiunea de agrement a fost înmatriculată/înscrisă anterior, care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deținut anterior, precum și eventualele sarcini și/sau garanții reale ce grevează ambarcațiunea de agrement sau declarația notarială pe propria răspundere care să conțină datele de identificare ale ambarcațiunii de agrement și care să ateste că acest tip de ambarcațiune nu se înscrie/înmatriculează în statul respectiv, după caz;

h) în cazul în care ambarcațiunea de agrement este grevată de sarcini și/sau de garanții reale, acordul scris al creditorilor respectivi privind închirierea ambarcațiunii de agrement și înscrierea în registrul de evidență, secțiunea "Ambarcațiuni de agrement în leasing/închiriate";

i) dovada înregistrării fiscale a ambarcațiunii de agrement, prin vizarea fișei pentru înscriere de către organul fiscal teritorial competent din România sau dovada scutirii de la plata impozitului, după caz;

j) două fotografii ale ambarcațiunii de agrement în stare de plutire, tip 13/18 cm, dintr-un bord și din pupa, care să evidențieze elementele de identificare ale ambarcațiunii.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidența și înmatricularea ambarcațiunilor de agrement, condițiile tehnice și încadrarea cu personal navigant a acestora și avizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de agrement nautic. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1079/2014:
Art 37 Înmatricularea ambarcațiunilor de agrement
Art 38 Înmatricularea ambarcațiunilor de agrement
Art 39 Înmatricularea ambarcațiunilor de agrement
Art 40 Înmatricularea ambarcațiunilor de agrement
Art 41 Înmatricularea ambarcațiunilor de agrement
Art 42 Înmatricularea ambarcațiunilor de agrement
Art 43 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 44 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 45 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 46 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 47 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 48 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 49 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 50 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 51 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 52 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 53 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 54 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 55 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 56 Evidența ambarcațiunilor de agrement
Art 57 Evidența ambarcațiunilor de agrement
;
se încarcă...