Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 804/2014 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 în ceea ce privește reducerea sumelor ajutoarelor în cazul depunerii cu întârziere a cererilor unice și a cererilor de alocare a drepturilor la plată referitoare la anumite zone ale Italiei afectate de inundațiile din 2014
Număr celex: 32014R0804

Modificări (...)

În vigoare de la 25 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, în special articolul 142 litera (c),

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...