Parlamentul României

Legea nr. 103/2014 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După capitolul III3 se introduce un nou capitol, capitolul III4, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL III4 Protecția persoanelor cu handicap de auz

Art. 421. -

(1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în funcție de posibilitățile tehnologice.

(2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficiențe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire națională:

a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puțin 30 de minute din programele de știri, de analize și dezbatere pe teme politice și/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;

b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și prin titrare sincron programele de importanță majoră în întregime ori rezumatele acestora;

c) vor avertiza verbal «Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz», însoțită de o mențiune ce va fi și afișată static și lizibil;

d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoțite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

(3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficiențe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală:

a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puțin 30 de minute din programele de știri, de analize și dezbatere pe teme politice și/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;

b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual și/sau prin titrare sincron programele de importanță majoră în întregime ori rezumatele acestora;

c) vor avertiza verbal «Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiente de auz», însoțită de o mențiune ce va fi și afișată static și lizibil;

d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoțite de un semn de avertizare conform anexei."

2. La articolul 90 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) programarea și furnizarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1)-(7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41, art. 421 și ale art. 85 alin. (3)-(9);".

3. După articolul 99 se introduce o anexă care are conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. -

Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU

București, 8 iulie 2014.

Nr. 103.

ANEXĂ (Anexa la Legea nr. 504/2002)

Semnul de avertizare, simbol distinctiv al persoanelor cu deficiențe de auz:

a) semnul de avertizare are culoarea albă pe fond albastru;

b) dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiție standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiție.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...