Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 747/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 131/2004 și (CE) nr. 1184/2005
Număr celex: 32014R0747

Modificări (1)

În vigoare de la 11 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/450/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan și de abrogare a Deciziei 2011/423/PESC,

având în vedere propunerea prezentată în comun de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de Comisia Europeană,

întrucât:

(1) La 10 ianuarie 2004, Consiliul a adoptat Poziția comună 2004/31/PESC, care menține embargoul asupra armelor impus Sudanului prin Decizia 94/165/PESC a Consiliului. La 26 ianuarie 2004, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 131/2004, care pune în aplicare Poziția comună 2004/31/PESC.

(2) La 30 iulie 2004, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția (RCSONU) 1556 (2004) care a impus un embargo asupra armelor împotriva Sudanului. La 29 martie 2005, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat RCSONU 1591 (2005) care a impus anumite restricții împotriva persoanelor care obstrucționează procesul de pace, constituie o amenințare la adresa stabilității în Darfur și în regiune, încalcă dreptul internațional umanitar sau dreptul internațional al drepturilor omului sau comit alte atrocități, încalcă embargoul asupra armelor sau se fac responsabile de survolări militare cu caracter ofensiv în regiunea Darfur și deasupra acesteia.

(3) La 30 mai 2005, Consiliul a adoptat Poziția comună 2005/411/PESC, care a integrat într-un singur act juridic măsurile impuse prin Poziția comună 2004/31/PESC și măsurile care urmau a fi puse în aplicare în temeiul RCSONU 1591 (2005).

(4) La 18 iulie 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1184/2005 de punere în aplicare a Poziției comune 2005/411/PESC și de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane care obstrucționează procesul de pace și încalcă dreptul internațional în conflictul din regiunea Darfur din Sudan.

(5) La 18 iulie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/423/PESC, care a extins domeniul de aplicare al embargoului asupra armelor la Sudanul de Sud.

(6) La 10 iulie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/450/PESC, care separă măsurile referitoare la Sudan și le integrează într-un singur act juridic.

(7) Din motive de claritate, măsurile referitoare la Sudan ar trebui separate de măsurile referitoare la Sudanul de Sud. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 131/2004 și Regulamentul (CE) nr. 1184/2005 ar trebui să fie abrogate și înlocuite prin prezentul regulament în ceea ce privește Sudanul. De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 131/2004 ar trebui să fie înlocuit prin Regulamentul (UE) nr. 748/2014 al Consiliului în ceea ce privește Sudanul de Sud.

(8) Competența de a modifica lista din anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale în regiune prezentată de situația din Sudan, pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia 2014/450/PESC.

(9) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice ar trebui să fie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(10) Pentru a se garanta eficacitatea măsurilor prevăzute de prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) "servicii de brokeraj" înseamnă:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...