Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 657/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A și Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 16 (2) (f) (iii) și ale art. 16 (2) (g) (ii) din Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978 referitor la aceasta, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993, și ale art. 2 din Decizia Consiliului 2013/267/UE din 13 mai 2013 privind poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii Europene în cadrul celei de a 65-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin cu privire la modificarea sistemului de evaluare a stării navei și în cadrul celei de a 92-a sesiuni a Comitetului pentru siguranță maritimă în ceea ce privește modificarea Codului internațional de management al siguranței, precum și modificarea capitolului III din Convenția SOLAS și a Codului internațional pentru siguranța navelor de mare viteză din 1994 și 2000 referitor la accesul în spațiile închise și exercițiile de salvare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 pct. 20 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A și Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 octombrie 2014.

Ministrul transporturilor,
Dan-Coman Șova

București, 16 iunie 2014.

Nr. 657.

ANEXĂ

REZOLUȚIA MEPC.235 (65)
adoptată la 17 mai 2013
Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave
(Amendamente la Formularul A și Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL)

;
se încarcă...