Guvernul României

Hotărârea nr. 538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a județului Tulcea

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, în proprietatea publică a județului Tulcea în vederea dezvoltării unor proiecte de interes public local.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor,
Iulian-Ghiocel Matache,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gyorgy Attila,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 28 iunie 2014.

Nr. 538.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a județului Tulcea

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil/ CUI Persoana juridică la care se transmite bunul imobil/CUI Cod de clasificare Denumirea bunului care se transmite Descrierea tehnică a bunului (pe scurt) Vecinătăți Adresa Valoarea de inventar (lei) Situația juridică
Baza legală în administrare/ concesiune
Statul român, prin Ministerul Transporturilor/ 13633330 C.N.A.P.D.M. Galați/ 11776466 Județul Tulcea 8.18.01 Nr. M.F. 150260 (parțial) teren Teren portuar Tulcea
Sp = 22.564 mp
Nr. CF 31481 (teren fără construcții)
N - Dunărea
S - Domeniu public local
Țara: România; județ: Tulcea; MRJ Tulcea; Strada Portului nr. 28 1.081.493 Legea nr. 213/1998
Hotărârea Guvernului nr. 518/1998
Hotărârea Guvernului nr. 740/2003
Hotărârea Guvernului nr. 285/2005
Hotărârea Guvernului nr. 1.441/2007
concesionat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...