Guvernul României

Hotărârea nr. 518/2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

După alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru programele «Resurse umane» și «Idei» din Planul național II (PN II), perioada de implementare se prelungește până cel târziu la data de 31 decembrie 2014."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Emil Florin Albotă,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iunie 2014.

Nr. 518.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...