Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 3640/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 29 octombrie 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 10 decembrie 2012- 18 octombrie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio", cu sediul în municipiul Sibiu, str. Negoiu nr. 39, județul Sibiu, respectiv în str. Moldoveanu nr. 14, județul Sibiu, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "germană", program "prelungit".

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2014-2015.

Art. 3. -

(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.

(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu revine fondatorilor.

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu.

Art. 5. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației Naționale și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. -

Fundația "Pinochio" din municipiul Sibiu, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" din municipiul Sibiu, Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 19 iunie 2014.

Nr. 3.640.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...