Guvernul României

Hotărârea nr. 511/2014 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2014 până la 31 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 181 alin. (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată se stabilește conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Actualizarea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru acoperirea consumului clienților noncasnici din piața reglementată, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2014 se face de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care vor transmite Ministerului Economiei - Departamentului pentru Energie, până cel târziu la data de 10 septembrie 2014, rapoarte de fundamentare în acest sens.

(2) Raportul de fundamentare transmis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va conține următoarele informații:

a) prețul mediu ponderat al gazelor naturale din import pentru cantitățile de gaze naturale destinate consumului intern din perioada iulie-august 2014;

b) prețul mediu ponderat al gazelor naturale din import pentru cantitățile de gaze naturale destinate consumului intern estimat conform contractelor încheiate pentru perioada septembrie- decembrie 2014;

c) prețul mediu ponderat al gazelor naturale din producția internă tranzacționate în cadrul piețelor centralizate de gaze naturale din România din perioada iulie-august 2014;

d) prețul mediu ponderat al gazelor naturale din producția internă tranzacționate în cadrul piețelor centralizate de gaze naturale din România pentru contractele din perioada septembrie-decembrie 2014;

e) prețul mediu al gazelor naturale tranzacționate în cadrul principalelor hub-uri europene de gaze naturale, în perioada iulie-august 2014, calculat ca medie aritmetică a cotațiilor zilnice publicate de revista "Platts European gas daily";

f) prețul mediu al gazelor naturale tranzacționate în cadrul principalelor hub-uri europene de gaze naturale pentru luna septembrie și trimestrul IV 2014, calculat ca medie aritmetică a estimărilor zilnice cu privire la prețurile minime și maxime ale gazelor naturale publicate de revista "Platts European gas daily".

(3) Raportul de fundamentare transmis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale conține informații privind prețurile de referință pentru calculul redevențelor la gaze naturale din producția internă valabile la data de 1 septembrie 2014 și prețul de referință estimat pentru perioada septembrie-decembrie 2014.

Art. 3. -

Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 2, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie va propune Guvernului, dacă este cazul, stabilirea unor noi niveluri de preț de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru acoperirea consumului clienților noncasnici din piața reglementată, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2014.

Art. 4. -

Prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată, din depozitele de înmagazinare subterană, este prețul de achiziție din perioada ciclului de injecție la care se adaugă tarifele aferente prestării serviciilor de înmagazinare subterană, aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 22/2013 privind stabilirea prețului de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru piața reglementată de gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, se abrogă.

Art. 6. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2014 și se aplică până la data de 31 decembrie 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul delegat pentru energie,
Răzvan-Eugen Nicolescu
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iunie 2014.

Nr. 511.

ANEXĂ Modificări (1)

Data lei/MWh
Clienți noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației Clienți casnici și producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice, destinată consumului populației
1 iulie 2014 89,40 53,30
1 octombrie 2014 89,40* 54,60

* Se actualizează conform prevederilor art. 2 și 3 din hotărâre.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...