Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 14/2014 pentru modificarea Normei nr. 8/2007 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, și a art. 71 alin. (7) din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 iunie 2014,

având în vedere prevederile art. 117 alin. (2) și ale art. 118 lit. a) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. j) și q) și ale art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. -

Norma nr. 8/2007 privind informațiile conținute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat și administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 2 aprilie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) adresa poștală, pagina de internet sau numărul de telefon ale administratorului fondului de pensii administrat privat."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Persoana care conduce structura de control intern din cadrul administratorului are obligația de a aviza conformitatea materialelor publicitare cu prevederile actelor normative aplicabile, înainte de transmiterea acestora spre prima difuzare."

Art. II. -

La articolul 71 din Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) În desfășurarea activității de marketing din cadrul sistemului de pensii private, se interzice agenților de marketing persoane juridice să utilizeze alte materiale publicitare decât cele avizate de către persoana care conduce structura de control intern din cadrul administratorului."

Art. III. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 18 iunie 2014.

Nr. 14.

;
se încarcă...