Guvernul României

Hotărârea nr. 1309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare

Modificări (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 septembrie 2004 până la 28 noiembrie 2011, fiind abrogat prin Regulament 2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 35 alin. (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, persoană juridică română de interes public național în sectorul îmbunătățirilor funciare, cu sediul central în municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Sistemele de îmbunătățiri funciare, proprietate publică și privată a statului, declarate de utilitate publică, prevăzute în anexa nr. 2, trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și din concesionarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. în administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 19 august 2004.

Nr. 1.309.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Administrației Naționale
a Îmbunătățirilor Funciare
Modificări (2)

ANEXA Nr. 2*) Modificări (1)

LISTA
amenajărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul public și
privat al statului declarate de utilitate publică

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

1. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAȚII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Județul Capacități
Irigații [ha] Desecare, din care: CES [ha]
Total [ha] Gravitațională [ha] Prin pompare [ha]
1 147 TERASA MIHAI BRAVU CL, GR 20.906 5.620 5.620 0 1.890
2 142 GĂLĂȚUI - CĂLĂRAȘI CL, IL 78.836 30.148 26.398 3.750 339
3 144 MOSTIȘTEA II CL, IL, B 140.100 42.692 42.692 0 1.688
4 1353 CARASU - NICOLAE BĂLCESCU CT 29.196 1.935 0 1.935 7.149
5 432 RASOVA - VEDEROASA CT 80.588 1.157 0 1.157 11.443
6 155 TOPALU CT 18.832 115 0 115 1.042
7 184 SINOE CT, TL 60.617 402 0 402 6.605
8 222 IZVOARE - CUJMIR DJ, MH 63.889 15.646 15.413 233 4.079
9 205 TERASA CARACAL DJ, OT 75.739 15.804 15.804 0 1.501
10 223 CÂMPIA COVURLUI GL 114.805 39.161 852 38.309 146.348
11 224 TERASA NICOREȘTI GL 16.596 7.960 7.683 277 14.872
12 241 GIURGIU - RĂZMIREȘTI A+C GR, TR 106.141 40.370 33.718 6.652 159
13 281 CRIVINA VÎNJU MARE MH 26.592 20.545 20.545 0 16.269
14 282 HALINGA MH 727 1.005 500 505 59.067
15 303 FRUNZARU - BOIANU OT, TR 32.259 5.802 5.802 0 1.503
16 304 BUCȘANI - CIOROIU OT, VL 34.382 28.367 28.367 0 2.414
17 330 GRIGOREȘTI - VEREȘTI SV 702 1.870 1.870 0 100
18 362 TULCEA - NUFĂRU TL 2.564 2.811 0 2.811 1.439
19 341 VIIȘOARA TR 96.559 49.052 30.805 18.247 4.312
TOTAL 1.000.030 310.462 236.069 74.393 282.219

2. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAȚII, DESECARE

Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Județul Capacități
Irigații [ha] Desecare, din care:
Total [ha] Gravitațională [ha] Prin pompare [ha]
1 5 IRIGAȚII AIUD AB 421 569 569 0
2 3 IRIGAȚII TEIUȘ AB 268 877 877 0
3 32 MICEȘTI - MĂRĂCINENI AG 667 895 895 0
4 31 ȘTEFĂNEȘTI - LEORDENI AG 5.675 7.132 7.132 0
5 39 CATEASCA - TEIUL AG, DB 22.879 10.033 10.033 0
6 15 CANALUL MORILOR AR 156 16.836 6.000 10.836
7 397 BRAGADIRU - JILAVA B 5.338 4.530 4.530 0
8 396 BUFTEA - CĂCIULAȚI B 10.081 717 717 0
9 400 CHIAJNA - BRAGADIRU - DRAGOMIREȘTI B 2.630 1.621 1.621 0
10 398 NUCI B 3.718 3.490 3.490 0
11 50 SĂUCEȘTI BC 440 1.260 1.260 0
12 61 CANAL COLECTOR MAL STG. - INAND BH 2.894 45.077 28.760 16.317
13 113 BRĂILA - DUNĂRE - SIRET BR 3.655 4.854 0 4.854
14 109 CĂLMĂȚUI - GROPENI - CHIȘCANI BR 15.613 17.129 0 17.129
15 108 IANCA - SURDILĂ - GRECI BR 26.803 9.905 8.114 1.791
16 104 INSULA MARE A BRĂILEI BR 64.663 69.241 0 69.241
17 111 LATINU VĂDENI BR 13.107 13.079 0 13.079
18 112 LUNCA RÂULUI BUZĂU BR 6453 649 649 0
19 110 GRĂDIȘTEA - FĂUREI - JIRLĂU BR 14.611 2.738 925 1.813
20 114 NOIANU CHIȘCANI BR 1.807 150 0 150
21 103 TERASA BRĂILEI BR 67.500 32.871 0 32.871
22 106 TERASA VIZIRU BR 32.673 19.266 0 19.266
23 115 B.H. CĂLMĂȚUI BR, BZ 26.555 52.730 52.730 0
24 105 TERASA IALOMIȚA - CĂLMĂȚUI BR, BZ, IL 137.291 85.495 16.392 69.103
25 107 NĂMOLOASA - MAXINENI BR, VN 29.985 37.672 10.915 26.757
26 273 TABĂRA TRIFEȘTI - SCULENI BT, IS 17.258 7.864 0 7.864
27 309 A.H.C. CÂMPIA BUZĂULUI BZ, PH 45.801 18.058 18.058 0
28 125 BOIANU STICLEANU CL 19.298 22.924 0 22.924
29 127 BORCEA DE SUS CL 11.404 28.058 0 28.058
30 130 CĂLĂRAȘI RÂUL CL 6.845 10.748 0 10.748
31 129 OLTENIȚA SURLARI DOROBANȚU CL 9.788 12.725 0 12.725
32 134 UNIREA JEGĂLIA GILDĂU CL 555 1.008 0 1.008
33 128 TERASA CĂLĂRAȘI CL 10.059 4.539 3.750 789
34 229 GOSTINU GREACA ARGEȘ CL, GR 26.426 28.520 0 28.520
35 131 BERCENI VIDRA FRUMUȘANI CL, GR, B 9.865 3.671 3.671 0
36 145 MOSTIȘTEA VI CL, IL 54.416 23.905 23.905 0
37 1254 CIOBANU - GÂRLICIU CT 2.489 4.984 0 4.984
38 1355 CARASU - GALESU CT 4.755 212 0 212
39 1352 CARASU - MIHAIL KOGĂLNICEANU CT 26.532 136 0 136
40 156 OLTINA VEST CT 2.440 270 0 270
41 154 TERASA SEIMENI CT 22.846 449 0 449
42 193 MIRCEA VODA - BOLOVANI DB 2.052 2.182 2.182 0
43 199 ULMI - VĂCĂREȘTI DB 398 495 495 0
44 200 TITU - OGREZENI DB, GR, B 40.647 24.459 24.459 0
45 206 BISTREȚ - NEDEIA - JIU DJ 12.350 21.530 0 21.530
46 207 GHIDICI - RAST - BISTREȚ DJ 9.639 11.126 0 11.126
47 212 JIU - BECHET DJ 1.716 7.367 0 7.367
48 213 BRĂDEȘTI - COȚOFENI DJ 1.675 1.271 0 1.271
49 210 BRALOȘTIȚA - SCĂIEȘTI DJ 2.030 1.646 1.646 0
50 203 CALAFAT - BĂILEȘTI DJ 54.134 17.344 14.342 3.002
51 208 CALAFAT - CIUPERCENI DJ 6.812 729 0 729
52 215 CÂMPUL BLINDULUI DJ 667 667 667 0
53 204 CETATE - CALICEA DJ 38.053 2.620 2.620 0
54 216 CORNUL - CARAULA DJ 540 29 0 29
55 211 FILIAȘI - TATOMIREȘTI DJ 1.876 1.800 1.800 0
56 201 NEDEIA - MĂCEȘU DJ 55.387 4.500 4.500 0
57 202 SADOVA - CORABIA DJ, OT 71.835 24.492 23.508 984
58 480 BRATEȘUL DE SUS GL 5.083 12.097 0 12.097
59 230 MALU ROȘU GOSTINU GR 6.116 9.113 0 9.113
60 234 VEDEA SLOBOZIA GR 4.217 4.622 0 4.622
61 409 ARGEȘ KM. 23 GR 1.233 1.791 1.791 0
62 233 ILFOVĂȚ GR 4.311 4.380 4.380 0
63 232 VEDEA PIETROȘANI GR, TR 4.188 4.858 0 4.858
64 242 GIURGIU - RĂZMIREȘTI ZONA B GR, TR 37.254 5.301 2.209 3.092
65 267 BORCEA DE JOS IL 5.677 31.296 0 31.296
66 264 STELNICA - BORDUȘANI IL 1.535 1.615 0 1.615
67 262 SLOBOZIA - DUNĂRE IL 2.853 10.670 0 10.670
68 277 HĂLĂUCEȘTI IS 1.013 1.210 0 1.210
69 272 SCULENI TUTORA GORBAN IS 21.009 25.419 620 24.799
70 279 REDIU MIROSLAVA IS 818 495 495 0
71 293 IRIGAȚII HORIA - APE UZATE NT 515 800 800 0
72 289 IRIGAȚII SECUIENI - ROMAN NT 1.123 234 234 0
73 300 IPOTEȘTI OT 13.703 604 604 0
74 331 DRAGOMIRNA SV 610 155 155 0
75 355 MĂCIN - 23 AUGUST TL 7.511 12.130 0 12.130
76 363 OSTROV TL 1.103 1.419 0 1.419
77 349 SAG - TOPOLOVĂȚ TM 8.614 27.653 0 27.653
78 347 IZLAZ - MOLDOVENI TR 1.060 1.134 0 1.134
79 344 LITA - OLT TR 4.871 6.290 0 6.290
80 384 SISTEM CALICEA VL 736 590 369 221
81 417 SISTEM MIHĂIEȘTI - BĂBENI VL 1.112 1.616 1.616 0
82 385 SISTEM OLANU - DRĂGOEȘTI VL 1.494 1.120 1.120 0
83 390 BILIEȘTI - SLOBOZIA CIORĂȘTI VN 15.009 4.564 4.564 0
84 392 MĂRĂȘEȘTI VN 1.168 600 600 0
85 389 SURAIA - VADU ROȘCA VN 2.795 2.402 0 2.402
86 368 ALBIȚA - FĂLCIU VS 16.937 18.587 0 18.587
87 369 B.H. BÂRLAD VS 4.740 19.270 17.370 1.900
88 371 VĂSLUIEȚ VS 2.365 2.791 2.791 0
TOTAL 1.247.244 943.970 320.930 623.040

3. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAȚII ȘI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Județul Capacități
Irigații [ha] CES [ha]
1 46 CLEJA - FARAOANI BC 1.170 1.023
2 49 FULGERIȘ BC 465 1.486
3 53 RĂCĂCIUNI BC 275 2.501
4 40 SASCUT BC 5.028 352
5 59 DAMIENEȘTI BC, NT 2.276 820
6 42 RACOVA - FILIPEȘTI BC, NT 3.492 354
7 88 HANEȘTI - DANGENI BT 1.084 544
8 86 HORIA - LIVENI - MANOLEASA BT 6.240 6.758
9 1342 CARASU - BĂRĂGANU CT 14.583 3.247
10 181 DĂIENI - OSTROV - PECENEAGA CT, TL 46.047 5.121
11 153 TERASA HÂRȘOVA CT, TL 35.385 6.576
12 350 BABADAG TL 24.486 11.680
13 367 DEALUL REDI TL 174 158
14 361 DUNAVĂȚ TL 2.753 130
15 356 ISACCEA TL 5.252 1.343
16 351 PECINEAGA - TURCOAIA - MĂCIN TL 20.173 10.069
17 354 SARICHIOI TL 7.011 1.820
18 366 SOMOVA TL 129 129
19 353 SUD RAZELM TL 13.459 2.425
TOTAL 189.482 56.536

4. AMENAJĂRI DE IRIGAȚII

Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Județul Capacități
Irigații [ha]
1 4 IRIGAȚII ALBA IULIA AB 100
2 1 IRIGAȚII DRAMBAR AB 148
3 6 IRIGAȚII LUNCA MUREȘ AB 683
4 2 IRIGAȚII OARDA AB 87
5 7 IRIGAȚII RĂDEȘTI AB 262
6 410 IRIGAȚII VINȚU DE JOS AB 456
7 34 DĂRMĂNEȘTI - PISCANI AG 468
8 37 DAVIDEȘTI AG 70
9 36 IZVORU AG 250
10 35 STOLNICI AG 400
11 33 TITEȘTI - COLIBAȘI AG 493
12 14 CERMEI - SICULA AR 240
13 16 CHISINDIA BUTENI AR 131
14 10 FÂNTÂNELE - ȘAGU AR 6.920
15 12 MUREȘEL IER AR 3.033
16 13 NEUDORF AR 910
17 9 ȘEMLAC - PEREG AR 8.394
18 11 PĂULIȘ - MATCA AR 3.962
19 402 ADUCȚIUNE GRĂDIȘTEA B 1.360
20 407 ADUCȚIUNE JILAVA B 901
21 404 CHITILA B 502
22 433 DARVARI B 481
23 399 OTOPENI - CĂLDĂRUȘANI B 3.526
24 405 PANTELIMON B 391
25 406 ROȘIA B 291
26 401 SNAGOV B 1.540
27 48 BUHOCI BC 699
28 54 DOJA BC 136
29 43 ITEȘTI BC 1.732
30 45 LETEA BC 1.118
31 41 MĂGURA - BĂLCESCU BC 4.081
32 55 RĂCĂTĂU BC 126
33 51 RĂSTOACA BC 421
34 52 TAMAȘI BC 319
35 47 TÂRGU TROTUȘ BC 1.091
36 69 EPISCOPIA BH 134
37 62 FEGERNIC BH 535
38 63 IRIGAȚII DIOSIG BH 500
39 75 IRIGAȚII SIMIAN BH 335
40 67 PETID - CARASAU BH 285
41 64 SALACEA BH 400
42 65 SALARD BH 350
43 66 VAIDA - ROȘIORI BH 302
44 95 CATAMARĂȘTI AMONTE BT 1.196
45 96 CATAMARĂȘTI AVAL BT 4.728
46 94 CURTEȘTI BT 437
47 89 HAVARNA - TĂTĂRĂȘENI BT 805
48 90 MOVILENI - HAVARNA BT 804
49 87 RIPICENI - STINCA BT 3.007
50 92 SĂVENI - SÂRBI BT 688
51 93 JOLDEȘTI - TUDORA BT, SV 837
52 99 GHIMBAV BV 250
53 97 HAMARADEA HOLBOȘEL BV 980
54 98 SÂNPETRU BV 327
55 121 BEILIC BZ 106
56 118 CRINGU - URSULUI BZ 1.767
57 120 DIMBROCA BZ 508
58 119 VERGULEASA BZ 801
59 148 IRIGAȚII MIHAI VITEAZU CJ 5.720
60 124 JEGĂLIA CL 22.269
61 143 MOSTIȘTEA I CL 20.000
62 146 PIETROIU - ȘTEFAN CEL MARE CL, IL 52.428
63 1339 CARASU - AMZACEA CT 2.242
64 1354 CARASU - BASARABI CT 5.911
65 1340 CARASU - BIRUINȚA CT 14.344
66 1337 CARASU - CANAL NEGRU VODĂ CT 1.349
67 1336 CARASU - CDMN/PAMN CT 4.551
68 1345 CARASU - CIOCÎRLIA CT 793
69 1346 CARASU - FĂCLIA CT 8.640
70 1344 CARASU - LANURILE CT 7.049
71 1347 CARASU - MANGALIA NORD CT 9.889
72 1348 CARASU - MANGALIA SUD CT 11.640
73 1350 CARASU - MOȘNENI CT 1.673
74 1341 CARASU - MOVILIȚA CT 8.073
75 1356 CARASU - POARTA ALBĂ CT 3.641
76 1343 CARASU - POTÎRNICHEA CT 2.272
77 1349 CARASU - TĂTARU CT 32.458
78 1338 CARASU - TOPRAISAR CT 4.557
79 1357 CARASU - VALEA SEACĂ CT 7.075
80 1358 COCHIRLENI CT 740
81 1351 OREZĂRIE HÂRȘOVA CT 2.954
82 225 BRATEȘ CV 460
83 185 CÂMPU FRUMOS CV 2.998
84 186 MOACSA CV 1.300
85 191 BRĂTEȘTI - BĂLENI DB 2.601
86 194 BUNGET - HABENI DB 1.538
87 197 IAZUL MORILOR DB 573
88 195 MĂRCEȘTI - DOBRA DB 1.418
89 198 PĂȘUNE - DRAGOMIREȘTI DB 472
90 196 VĂCĂREȘTI - NUCET DB 1.082
91 209 LIPOV - RADOVAN DJ 2.204
92 411 PRODILA - PODARI DJ 250
93 217 TROACA - ALBEȘTI DJ 1.005
94 415 IRIGAȚII BALEȘTI - CEAURU GJ 1.245
95 414 IRIGAȚII JALES - CORNEȘTI GJ 563
96 246 IRIGAȚII SĂULEȘTI GJ 561
97 243 IRIGAȚII TURBUREA GJ 1.247
98 247 IRIGAȚII VAGIULEȘTI SAMARINES GJ 457
99 1193 CANAL DUNĂRE BUCUREȘTI MIH. GR 320
100 231 CES DAIA GR 60
101 235 MIHĂILEȘTI GR 2.114
102 236 REMUS OINACU GR 945
103 258 DISTRIBUIRE APE UZATE TURDAS HD 391
104 253 GEOAGIU HD 415
105 428 OSTROV CLOPOTIVA HD 2.679
106 259 SÂNTANDREI HD 630
107 254 SIMERIA BACIA HD 373
108 266 COMANA IL 880
109 265 IRIGAȚII GIURGENI IL 1.007
110 261 OREZĂRIA FĂCĂIENI - VLĂDENI IL 2.224
111 263 OREZĂRIA LUCIU - GIURGENI IL 5.140
112 260 TERASA BORDUȘANI IL 22.836
113 278 AL. IOAN CUZA IS 898
114 276 GROPNIȚA - MOVILENI IS 1.325
115 274 TANSA - BELCEȘTI IS 3.355
116 275 ȚIGĂNAȘI - PERIENI IS 3.368
117 284 AM. IRIG. SÂNPAUL MS 400
118 291 IRIGAȚII FELEȘTI NT 767
119 292 IRIGAȚII PILDEȘTI - CORDUN NT 523
120 288 IRIGAȚII TUPILAȚI - BOTEȘTI NT 1.306
121 307 DĂBULENI - POTELU - CORABIA OT 10.928
122 302 DRĂGĂNEȘTI JUD. OLT OT 6.233
123 295 STOENEȘTI - VIȘINA OT 25.814
124 294 TERASA CORABIA OT, TR 35.795
125 312 CIORANI PH 1.055
126 311 DRĂGĂNEȘTI JUD. PRAHOVA PH 1.236
127 315 DUMBRAVA I+II PH 67
128 319 GHERGHIȚA - BRAZI PH 367
129 317 GORGOTA PH 644
130 318 IAZUL MORILOR PRAHOVA PH 1.054
131 313 IAZUL MORILOR TELEAJEN PH 899
132 310 LEAOT PH 2.507
133 316 MOVILA VULPII PH 1.841
134 314 PODENI - MĂGURELE PH 111
135 326 LASLEA - DUMBRĂVENI SB 428
136 324 ȘELIMBĂR SB 745
137 322 CULCIU - CARAȘEU SM 666
138 320 DOROLT - LAZURI SM 2.195
139 321 OAR - BOGHIȘ SM 950
140 323 ODOREU - BOTIZ SM 594
141 329 BĂIȘEȘTI SV 777
142 332 BOSANCI SV 573
143 334 GRĂNICEȘTI SV 361
144 333 LITENI - GURA HUMOR SV 431
145 352 BEIBUGEAC - SARINASUF TL 14.703
146 364 HORIA TL 621
147 359 SUD BABADAG TL 3.380
148 357 SUD TULCEA TL 4.741
149 365 TOPOLOG TL 480
150 348 BEREGSAU TM 542
151 408 PERIAM TM 589
152 342 OLT - CĂLMĂȚUI TR 46.600
153 346 TERASA GORGANU TR 1.706
154 345 TERASA ZIMNICEA TR 2.930
155 381 BUDEȘTI VL 485
156 383 N. BĂLCESCU VL 410
157 393 ADJUD - HOMOCEA VN 984
158 426 CIORĂȘTI - MĂICĂNEȘTI VN 10.441
159 425 EXTINDEREA MĂRĂȘEȘTI VN 978
160 427 GOLOGANU - NĂNEȘTI VN 470
161 424 PUTNA VN 2.385
162 394 RUGINEȘTI - PUFEȘTI PANCIU VN 2.715
163 372 CUIBUL VULTURILOR VS 1.400
164 378 FĂLCIU VS 287
165 374 MÂNJEȘTI VS 595
166 376 RÂNZEȘTI VS 299
167 375 ROSIEȘTI VS 400
168 370 SOLEȘTI VS 1.700
169 377 TĂCUTA VS 288
170 373 TUTOVA VS 651
TOTAL 565.053

5. AMENAJĂRI COMPLEXE DE DESECARE ȘI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Județul Capacități
Desecare Total, [ha] din care: CES [ha]
Gravita- țională [ha] Prin pompare [ha]
1 1188 CETATEA DE BALTĂ AB 59 59 0 1.573
2 830 GURA ARIEȘ-INOC AB 730 730 0 605
3 1033 SECAȘUL MIC AB 1.550 1.550 0 18.311
4 1067 SPRING - VINGARD AB 80 80 0 631
5 506 CERMEI - TĂUT AR, BH 6.815 2.199 4.616 1.097
6 919 ONIȘCANI - SECUIENI BC, NT 2.995 632 2.363 335
7 439 BARCĂU MAL DR. AVAL SALARD BH 2.612 0 2.612 1.200
8 283 B.H. PETA - HIDIȘEL BH 2.061 2.061 0 3.318
9 337 B.H. VALEA BISTRA BH 1.105 1.105 0 1.343
10 338 B.H. VALEA COSMO BH 400 400 0 4.624
11 340 B.H. VALEA EGER BH 191 191 0 1.720
12 343 B.H. VALEA INOT BH 1.200 1.200 0 6.759
13 438 BARCĂU MAL DR. AM. MARGHITA BH 1.027 1.027 0 4.168
14 440 BARCĂU MAL STG. AM. MARGHITA BH 377 377 0 4.861
15 710 CRIȘ REPEDE MAL DR. AM. TILEAGD BH 1.327 1.327 0 7.103
16 714 CRIȘ REPEDE MAL STG. AV. TILEAGD BH 4.268 4.268 0 1.020
17 1121 VALEA HOLOD BH 4.930 4.930 0 4.405
18 1132 VALEA NOUĂ GURBEDIU BH 2.275 2.275 0 5.849
19 1135 VALEA RĂTĂȘEL BH 4.843 4.843 0 1.615
20 464 BISTRIȚA AV. AM. ORAȘ BISTRIȚA BN 1.638 1.638 0 3.738
21 489 BUDACU INFERIOR, SUPERIOR BN 565 565 0 3.775
22 870 LECHINȚA - V. MORII, AV. V. MORII BN 24 24 0 11.500
23 896 MONARIU BN 72 72 0 243
24 1111 VALEA BRĂTOSA BN 998 998 0 3.424
25 1117 VALEA DIPȘA BN 2.930 2.930 0 7.015
26 1136 VALEA ROȘUA - AM. BLĂJENI BN 1.850 1.850 0 3.507
27 718 CURTEȘTI - PRĂJENI BT 2.500 2.500 0 1.388
28 891 MILETIN JUD. BOTOȘANI BT 203 203 0 5.739
29 958 POIENILE HARIGII BT 550 550 0 1.950
30 486 BUCECEA - CORNI BT, SV 5.226 5.226 0 3.150
31 1182 CINCU CINCȘOR BV 70 70 0 503
32 701 COZD LOVNIC BV 1.194 1.194 0 4.032
33 834 HĂRȘENI LUTA BV 9.361 9.361 0 2.490
34 844 HOMORODUL MARE BV 1.903 1.903 0 6.299
35 483 BREAZA SÂMBĂTA BV 2.545 2.545 0 291
36 796 DURBAV BV 100 100 0 18
37 845 HOMORODUL MIC BV 739 739 0 3.879
38 1009 SÂMBĂTA VIȘTEA BV 5.191 5.191 0 316
39 1037 ȘERCAIA MÂNDRĂ BV 4.411 4.411 0 2.069
40 1086 TICUȘ COBOR BV 489 489 0 4.568
41 1133 VALEA PALOȘ BV 400 400 0 3.044
42 1148 VENEȚIA ȘERCAIA BV 4.693 4.693 0 2.846
43 1158 VIȘTEA UCEA BV 2.554 2.554 0 407
44 1159 VLĂDENI DUMBRĂVIȚA BV 3.480 3.480 0 859
45 980 RÂMNICU - SĂRAT BZ 1.516 1.516 0 7.576
46 1139 VALEA TEANCULUI BZ 1.257 1.257 0 772
47 139 VALEA DÂMBOVIȚEI CL, B 4.542 2.659 1.883 800
48 468 BOCȘA - SOȘDEA CS 4.400 4.400 0 1.100
49 444 BÂRZAVA MIJLOCIE - DOCLIN CS 251 251 0 3.071
50 461 BISTRA OȚELU ROȘU CS 2.885 2.885 0 950
51 467 BOCȘA - BINIȘ - DOCLIN CS 1.657 1.657 0 2.500
52 495 CADAR - REMETEA CS 1.782 1.782 0 5.000
53 1185 CIORNOVĂȚ CS 1.085 1.085 0 3.923
54 720 DĂLBOȘET - PRILIPET CS 970 970 0 6.000
55 808 FOROTIC - SURDUC CS 281 281 0 2.101
56 829 GREONI - TICVANI CS 3.234 3.234 0 500
57 1079 TAU - EZERIS CS 30 30 0 400
58 1090 TIMIȘUL SUPERIOR - OBREJA CS 177 177 0 939
59 1146 VARADIA - SECĂȘENI CS 2.100 2.100 0 5.755
60 123 VRANI - MERCINA CS 5.102 5.102 0 1.200
61 152 APATA MAL DREPT CV 2.502 2.502 0 4.096
62 102 SÂMPETRU RACOȘ CV 3.598 3.598 0 3.446
63 885 MANEST - MALU CU FLORI DB 1.027 1.027 0 167
64 909 NEAJLOV - VÂNĂTORII MARI DB 3.212 3.212 0 1.006
65 986 RAZNIC - BREASTA DJ 804 804 0 4.549
66 750 OLT SUPERIOR HR 7.599 7.599 0 3.385
67 595 HOMOROD, TÂRNAVA MARE HR 1.743 1.743 0 29.010
68 749 MUREȘ SUPERIOR HR 11.925 11.925 0 1.020
69 280 BOZÂNTA MOCIRA REMETEA MM 3.077 1.220 1.857 1.570
70 167 ARDUȘAT - POMI MM 914 914 0 262
71 220 B.H. CERNA SUPERIORĂ MM 87 87 0 2.082
72 221 B.H. CAVNIC MM 1.378 1.378 0 2.329
73 802 Amen. REMETEA CHIOARULUI MM 135 135 0 195
74 803 Amen. SASAR MM 62 62 0 126
75 987 RĂZOARE - LĂPUȘ - LIBOTIN MM 2.404 2.404 0 480
76 1059 SOMEȘ MAL DREPT MM 6.181 6.181 0 3.808
77 1072 SUCIU - GROȘI MM 860 860 0 988
78 1061 SOMEȘ MAL STÂNG ȚICĂU - LĂPUȘ MM, SM 4.979 4.979 0 3.482
79 508 AGAPIA - VALEA SEACĂ NT 617 617 0 2.639
80 559 BOZIENI NT 294 294 0 2.860
81 563 CÂLNEȘ NT 84 84 0 2.568
82 600 B.H. SUP. VALEA MARE NT 448 448 0 2.595
83 675 VALEA URSULUI - ONICENI NT 350 350 0 2.751
84 971 Amenaj. DOBRENI NT 450 450 0 397
85 296 B.H. SECASUL MARE SBB. SANGATIN SB 16 16 0 1.451
86 412 B.H. ZONA MEDIAȘ SB 320 320 0 1.079
87 1194 B.H. HARTIBACIU MIJL. PERIM. I-IV SB 2.053 2.053 0 19.229
88 1195 B.H. SECĂSUL MARE SBB. APOLD SB 1.356 1.356 0 2.367
89 1196 B.H. SECAȘUL MIC SBB. ARMENI SB 238 238 0 3.133
90 1197 B.H. SMIG - VETEU SB 150 150 0 3.165
91 511 AGRIJUL INFERIOR SJ 893 893 0 7.207
92 554 BOCȘA SĂLĂJENI SJ 190 190 0 1.115
93 572 COSNICIU MARCA SJ 681 681 0 927
94 573 CRÂȘNA AMONTE VIRSOLT SJ 350 350 0 14.062
95 580 DRIGHIU GROAPA SJ 1.499 1.499 0 2.772
96 592 HERECLEAN BOCȘA SJ 851 851 0 3.377
97 593 HERECLEAN ZALĂU SJ 479 479 0 1.949
98 615 MITA PANIC SJ 500 500 0 2.301
99 624 FILDU SJ 174 174 0 265
100 625 ZIMBOR SJ 204 204 0 438
101 655 UILEAC CARASTELEC SJ 160 160 0 1.148
102 659 VALEA APA SĂRATĂ SJ 560 560 0 3.680
103 668 VALEA MAJA DIOSOD - COSEI SJ 457 457 0 2.342
104 843 HOMOROD MAL DREPT SM 9.171 3.331 5.840 2.822
105 1100 TUR MAL DREPT SM 9.793 0 9.793 915
106 1102 TURULUNG - NEGREȘTI SM 13.939 10.379 3.560 15.800
107 739 CRAIDOROLT- VIRSOLT SM, SJ 20.577 8.610 11.967 10.792
108 502 CARASEU - VALEA VINULUI - POMI SM 9.786 9.786 0 1.664
109 1004 SACASENI - ORBAU SM 557 557 0 2.665
110 1127 VALEA MAJA SAMSUD - CHIESD SM, SJ 1.420 1.420 0 8.971
111 166 ARBORE - MARGINEA - VOLOVĂȚ SV 2.122 2.122 0 5.760
112 827 GRANICEȘTI - CĂLĂFINDEȘTI SV 1.071 1.071 0 1.402
113 889 MERENI - PLOPENI - SALCEA SV 1.450 1.450 0 4.050
114 1054 SLOBOZIA - DORNEȘTI SV 400 400 0 1.205
115 8 23 AUGUST - ISACCEA TL 11.901 0 11.901 826
116 928 PECINEAGA - TURCOAIA TL 3.433 0 3.433 4.432
117 818 GHIRODA - RECAȘ TM 8.879 8.879 0 5.042
118 898 MORAVIȚA TM 12.700 7.495 5.205 5.140
119 458 BETHAUSEN - OHABA TM 630 630 0 4.246
120 688 CHERESTĂU - DICȘANI TM 357 0 357 2.298
121 1181 CINCA TM 248 248 0 260
122 805 FIBIȘ - ALIOȘ TM 1.588 1.588 0 1.619
123 893 MINIȘ - CHIZDIA TM 5.076 3.514 1.562 13.411
124 988 RECAȘ - GHIZATĂU TM 3.500 3.500 0 1.919
125 1039 SERGANI - CERNABORA TM 182 182 0 204
126 1089 TIMIȘUL SUPERIOR TM 3.099 2.699 400 305
127 1094 TRAIAN VUIA - DUMBRAVA TM 838 838 0 978
128 271 CONTEȘTI - PIETROȘANI TR 5.677 0 5.677 709
129 798 ELAN VS 590 590 0 15.191
130 873 LOHAN VS 415 415 0 7.879
TOTAL 319.060 246.034 73.026 458.497

6. AMENAJĂRI DE DESECARE

Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Județul Capacități
Desecare Total, [ha] din care:
Gravita- țională [ha] Prin pompare [ha]
1 922 PACLISA AB 247 0 247
2 924 PARTOS AB 403 0 403
3 505 CERGĂU - MANARADE AB 315 315 0
4 1021 SARD - IGHIU AB 2.157 2.157 0
5 1152 VINEREA - CUGIR AB 719 719 0
6 175 AUTOSTRADA PITEȘTI - BUCUREȘTI AG 6.720 6.720 0
7 723 DÂMBOVNIC AG 7.279 7.279 0
8 890 MERIȘANI - VÂLCELE AG 592 592 0
9 989 RECEA - BUZOIEȘTI AG 1.149 1.149 0
10 22 CHIȘER POGANIER AR 17.008 6.200 10.808
11 23 CIGHER AR 9.902 3.705 6.197
12 689 COLECTOR ORADEA AR 417 150 267
13 832 GUT AR 3.809 3.809 0
14 26 HANIOS VĂRȘAND AR 24.374 196 24.178
15 859 INEU - BOCSIG AR 950 950 0
16 17 MUREȘ MAL DREPT AR 13.610 8.800 4.810
17 27 PIL - VĂRȘAND AR 3.402 1.020 2.382
18 20 TEUZ AR 55.780 25.851 29.929
19 21 ARANCA - SECUSIGIU AR 5.817 1.920 3.897
20 25 BUDIER AR 20.316 7.400 12.916
21 19 CRAC - NĂDLAC AR 12.104 3.428 8.676
22 18 IER ARAD FRONTIERĂ AR 32.918 12.200 20.718
23 1333 NĂDLAG - SEITIN AR 1.820 8 1.812
24 1087 ȚIGANCA AR 64 64 0
25 1153 VINGA AR 163 50 113
26 30 AFUMAȚI - RUNCU ȘTEFĂNEȘTI B 7.634 7.634 0
27 430 BALOTEȘTI - MOARA VLĂSIEI B 4.369 4.369 0
28 1190 COCANI - BUFTEA B 1.607 1.607 0
29 690 COLENTINA - TĂRTĂȘEȘTI B 843 843 0
30 831 GRĂDIȘTEA - MOARA VLĂSIEI B 1.767 1.767 0
31 869 LACUL MORII B 657 0 657
32 939 PERIȘ - LIPIA B 4.333 4.333 0
33 1005 SĂFTICA - FIERBINȚI B 3.126 3.126 0
34 1069 ȘTEFĂNEȘTII DE SUS B 2.815 2.815 0
35 1075 TAMAȘ - CORBEANCA B 7.454 7.274 180
36 1110 VALEA - VLĂSIEI - SĂFTICA B 2.920 2.920 0
37 1160 VOLUNTARI - PANTELIMON B 1.891 1.891 0
38 1166 ZONA MOGOȘOAIA B 318 318 0
39 441 BARCĂU MAL STG. AV. SĂLARD BH 7.621 7.621 0
40 68 CANAL COLECTOR MAL DR. - CEFA BH 44.618 0 44.618
41 709 CRIȘ REPEDE MAL DR. AM. ORADEA BH 2.970 2.970 0
42 711 CRIȘ REPEDE MAL DR. AV. ORADEA BH 9.860 1.824 8.036
43 1122 VALEA IERULUI BH, SM 76.242 63.717 12.525
44 1001 S.C.A.Z. ORADEA BH 484 484 0
45 743 DES. DRENAJ AM. BECLEAN BN 1.945 1.945 0
46 698 COSULA - ONEAGA BT 1.741 1.741 0
47 1098 TUDORA - CORNI BT 1.314 1.314 0
48 442 BÂRSA VULCĂNIȚA BV 12.183 12.183 0
49 1012 SÂMPETRU APATA BV 2.003 1.883 120
50 1157 VISTEA BV 222 222 0
51 100 HARMAN - PREJMER BV, CV 6.398 5.058 1.340
52 174 AUGUSTIN APATA BV 803 803 0
53 469 BOD BV 1.724 1.724 0
54 704 CRCC SÂMBATA CINCSOR BV 776 776 0
55 705 CRCC UCEA BV 157 157 0
56 716 CRIZBAV BV 1.620 1.620 0
57 795 DRAGUȘ - POMI BV 201 201 0
58 797 DURBAV UAI BV 16 16 0
59 801 FELMER SOARS BV 611 611 0
60 910 NETOTU BREAZA BV 4.923 4.923 0
61 999 ROTBAV - FELDIOARA BV 506 506 0
62 1000 ROTBAV SOARS BV 202 202 0
63 1008 SÂMBATA - REDARE CIRCUIT AGR. BV 183 183 0
64 1015 SÂMPETRU VARGIS BV 866 866 0
65 1030 SEBEȘ MANDRA BV 5.965 5.965 0
66 1038 ȘERCAIA BV 40 40 0
67 1103 TURZUN BV 453 453 0
68 1105 UNGRA BV 308 308 0
69 1156 VISCRI BV 273 273 0
70 1161 VULCAN BV 201 201 0
71 149 AMARU BZ 3.656 3.656 0
72 478 BRĂDEANU BZ 5.109 3.209 1.900
73 493 C.F. - D.N. BZ 2.874 2.874 0
74 1183 CIORANCA BZ 1.700 1.700 0
75 826 GLODEANU SĂRAT BZ 3.520 3.520 0
76 419 GLODEANU SILIȘTEA BZ 14.694 14.694 0
77 828 GRECEANCA BZ 4.544 4.544 0
78 380 MIHĂILEȘTI BZ 4.154 4.154 0
79 902 MOVILA BANULUI BZ 784 784 0
80 908 NAIANCA BZ 5.345 5.345 0
81 923 PADINA BZ 14.760 10.910 3.850
82 955 POGOANELE BZ 12.506 10.306 2.200
83 1006 SĂGEATA BZ 6.320 6.320 0
84 1019 SĂRATA BZ 2.497 2.497 0
85 421 STÎLPU - COSTEȘTI BZ 4.497 4.497 0
86 1191 COCORA EST BZ, IL 5.255 5.255 0
87 268 GRINDU - COCORA BZ, IL 12.482 11.284 1.198
88 447 BEDECIU CJ 75 75 0
89 800 FEIURD INFERIOR CJ 25 25 0
90 807 FÎNEAȚA VACILOR CJ 445 445 0
91 810 GĂDĂLIN CJ 483 483 0
92 811 GĂDĂLIN SUPERIOR CJ 480 480 0
93 863 JICHIS - BUNEȘTI CJ 163 163 0
94 884 MARALOIU CJ 228 228 0
95 1003 S.D.E. CLUJ CJ 160 160 0
96 1092 TOCBEȘTI CJ 435 435 0
97 1112 VALEA CAIANULUI CJ 145 145 0
98 1114 VALEA COJOCNEI CJ 250 250 0
99 1115 VALEA CRIȘULUI CJ 500 500 0
100 1120 VALEA HAJDĂȚII CJ 627 627 0
101 1128 VALEA MARE - CLUJ CJ 150 150 0
102 1137 VALEA SOPORULUI CJ 289 289 0
103 1144 VALEA ZAPODIEI CJ 141 141 0
104 132 VALEA ARGEȘULUI CL 320 0 320
105 852 IAM - CIORTEA CS 2.304 2.304 0
106 853 IAM - RUȘOVA CS 1.817 1.817 0
107 862 ISCIP BERZOVIA CS 552 552 0
108 1253 HÂRȘOVA-CIOBANU CT 4.721 0 4.721
109 1255 SEIMENI CT 480 0 480
110 1303 GARLICIU - DĂIENI CT, TL 1.246 0 1.246
111 473 BOROȘNEU MARE CV 9.700 9.700 0
112 1192 CHICHIȘ - ILIENI CV 1.100 1.100 0
113 420 GHELINȚA - BRATEȘ CV 9.124 9.124 0
114 877 LUNGA - GHELNIȚA CV 3.790 3.790 0
115 957 POIAN - ESTELNIC CV 2.760 2.760 0
116 984 RAUL NEGRU CV 4.328 4.328 0
117 436 BĂLTENI II - CREVEDIA DB 9.589 9.589 0
118 460 BÎLCIUREȘTI DB 4.458 4.458 0
119 479 BRĂTESTI - COMIȘANI DB 2.725 2.725 0
120 487 BUCUREȘTI - NORD DB 7.411 7.411 0
121 721 DÂMBOVIȚA - CREVEDIA DB 1.120 1.120 0
122 722 DÂMBOVIȚA - SLOBOZIA DB 2.280 2.280 0
123 379 IONEȘTI - VIȘINA DB 3.317 3.317 0
124 965 POTOPU - RĂSTOACA DB 6.287 6.287 0
125 176 AVAL TĂRTĂȘEȘTI DB, GR 9.099 9.099 0
126 157 APELE VII - ZĂNOAGA DJ 11.060 10.892 168
127 173 ATENUARE FÂNTÂNELE DJ 1.603 1.500 103
128 445 BECHET - DABULENI DJ 7.861 0 7.861
129 1187 CIUPERCENI - DESA DJ 1.055 0 1.055
130 219 ROJIȘTE - LISTEAVA DJ 8.650 2.500 6.150
131 1035 SECUI - BRATOVOIEȘTI DJ 1.534 1.534 0
132 944 PISC - SEACA DJ 688 688 0
133 734 DES. BUDUHALA GJ 754 0 754
134 249 DES. SOMĂNEȘTI GJ 610 0 610
135 731 DES. BRĂNEȘTI PLOPȘORU GJ 1.960 1.960 0
136 738 DES. CILNIC GJ 935 135 800
137 745 DES. IAȘI BUDIENI GJ 4.104 4.104 0
138 764 DES. PEȘTIȘANI GJ 131 131 0
139 769 DES. TURCENI GJ 727 690 37
140 500 CANAL DUNĂRE BUCUREȘTI GR 770 770 0
141 1026 SCHITU GHIMPAȚI BILA GR 801 801 0
142 455 BERIU SIBIȘEL HD 1.919 1.919 0
143 474 BOSOROD BRETEA HD 1.850 1.850 0
144 477 BRAD VATA HD 1.185 1.185 0
145 484 BRETEA VILCELE BATALAR HD 1.438 1.438 0
146 839 HAȚEG UNIREA TUSTEA HD 3.415 3.415 0
147 887 MĂRTINEȘTI TURDAS HD 980 980 0
148 920 ORĂȘTIE ROMOS AUREL VLAICU HD 3.000 3.000 0
149 981 RAPOLT BOBÎLNA HD 591 591 0
150 1007 SALCIVA LAPUȘNIC HD 80 80 0
151 824 GIURGENI - VLĂDENI IL 14.878 0 14.878
152 28 ADÂNCATA PATRU FRAȚI IL 6.189 0 6.189
153 177 AXINTELE BĂRNĂTESCU IL 1.971 1.284 687
154 697 COȘERENI - BĂRBĂTESCU IL 5.763 5.763 0
155 822 GÎRBOVI - CIOCÂRLIA IL 4.440 4.440 0
156 823 GÎRBOVI - MĂNĂSIA IL 6.000 6.000 0
157 850 I. ROATA - BROȘTENI IL 518 518 0
158 880 MAIA - BRAZI - FIERBINȚI IL 3.529 3.529 0
159 881 MALU ROȘU - ARMĂȘEȘTI IL 5.175 5.175 0
160 901 MOSTIȘTEA 9+10 IL 6.494 6.494 0
161 991 REVIGA - ROVINE - CRUNȚI IL 3.280 3.280 0
162 1040 SF. GHEORGHE - CĂZĂNEȘTI IL 2.439 2.439 0
163 1126 VALEA MĂCRIȘ. - I. ROATĂ IL 6.000 6.000 0
164 927 PAȘCANI IS 1.470 0 1.470
165 286 ROMAN - RĂCHITENI IS, NT 6.680 2.171 4.509
166 38 ALBEȘTI IS 400 400 0
167 429 IAȘI - PODUL ILOAIE IS 1.405 1.405 0
168 1076 TANSA - PODUL ILOAIE IS 1.625 1.625 0
169 58 ALUNIȘ - POTĂU MM, SM 8.141 0 8.141
170 476 BOZANTA - SEINI MM 2.984 2.984 0
171 687 CHECHIȘ MAL DREPT MM 24 24 0
172 1024 SATULUNG - ARIEȘUL DE PĂDURE MM 441 441 0
173 1118 VALEA DOBRICULUI MM 529 529 0
174 1142 VALEA VIȘEU MM 1.000 1.000 0
175 860 IOJIB - SEINI MM, SM 6.573 6.573 0
176 719 DES. COMLOD ZONA BAND - GREBENIȘ MS 231 231 0
177 751 DES. COMLOD CRĂIEȘTI ȘINCAI MS 554 554 0
178 752 DES. PÂRÂUL BICHIȘ - AȚINTIȘ MS 267 267 0
179 753 DES. PÂRÂUL COMLOD, ZONA MĂDĂRAȘ MS 471 471 0
180 754 DES. PÂRÂUL CUIEȘD MS 443 443 0
181 755 DES. PÂRÂUL CULD - IDICIU MS 627 627 0
182 756 DES. PÂRÂUL DE CÎMPIE MS 505 505 0
183 757 DES. PÂRÂUL FLET MS 281 281 0
184 758 DES. PÂRÂUL LIVEZENI MS 101 101 0
185 759 DES. PÂRÂUL SĂRAT SING. MS MS 158 158 0
186 760 DES. PÂRÂUL SESU - BOLOGA MS 591 591 0
187 761 DES. PÂRÂUL SEULIA DE DEAG MS 116 116 0
188 762 DES. PÂRÂUL SINGER MS 153 153 0
189 763 DES. PÂRÂUL VOINICENI MS 111 111 0
190 770 DES. VALEA AGRIȘ MS 306 306 0
191 771 DES. VALEA BĂII MS 464 464 0
192 772 DES. VALEA BEICA MS 428 428 0
193 773 DES. VALEA CERGHID MS 1.000 1.000 0
194 774 DES. VALEA CHENDU MS 706 706 0
195 775 DES. VALEA DOMALD MS 213 213 0
196 776 DES. VALEA GHEGHEȘ MS 166 166 0
197 777 DES. VALEA LUT MS 2.617 2.617 0
198 778 DES. VALEA NADEȘ MS 2.070 2.070 0
199 779 DES. VALEA OROI MS 150 150 0
200 780 DES. VALEA ROUA MS 290 290 0
201 782 DES. VALEA SĂLCUD MS 587 587 0
202 783 DES. VALEA SENEREUS MS 103 103 0
203 733 DES. BRUSTURI - RĂUCEȘTI NT 2.196 2.196 0
204 744 DES. DULCEȘTI NT 99 99 0
205 747 DES. MĂRGINENI NT 26 26 0
206 767 DES. ȘTEFAN CEL MARE NT 197 197 0
207 298 DĂBULENI - POTELU OT 15.212 767 14.445
208 29 AEI VERGULEASA OT 596 596 0
209 793 DRĂGĂNEȘTI - BECIU OT 11.126 11.126 0
210 914 NISIPURI - TIA MARE OT 6.791 6.791 0
211 1099 TUFENI GHIMPEȚENI OT 4.846 4.846 0
212 1163 ZĂNOAGA - APELE VII OT 13.121 13.121 0
213 44 ALBEȘTI - URLAȚI PH 1.234 1.234 0
214 56 ALBEȘTI - VADUL PÂRÂULUI PH 2.886 2.886 0
215 1184 CIORANI - ALBEȘTI PH 2.350 2.350 0
216 707 CRICOV - CIORANI PH 2.383 2.383 0
217 336 DUMBRAVA - DRĂGĂNEȘTI PH 3.206 3.206 0
218 809 FULGA - VALEA TOLII PH 7.217 7.217 0
219 817 GHIGHIU - BOLDEȘTI GRĂDIȘTEA PH 1.371 0 1.371
220 837 HATCARĂU - DRĂGĂNEȘTI PH 813 813 0
221 851 IALOMIȚA - CIORANI PH 4.223 4.223 0
222 979 RAFOV - BĂRCĂNEȘTI PH 849 849 0
223 990 RECEA - VIIȘOARA PH 5.863 5.863 0
224 1025 SCÂRNAVA - BĂLĂCUȚA PH 1.535 1.535 0
225 1045 SIRNA - TINOSU PH 644 644 0
226 328 DES. VALEA HÂRTIBACIULUI SB 2.950 2.611 339
227 932 PERIM. ETAL. DES. ALTANA - NOCRICH SB 902 902 0
228 729 DES. AVRIG - SCOREI SB 7.245 7.245 0
229 730 DES. BAZNA BOIAN VELT BLAJEL SB 213 213 0
230 732 DES. BROȘTENI SB 45 45 0
231 735 DES. CES BH OLT RACOVIȚA SĂRATĂ SB 500 500 0
232 740 DES. CRISTIAN - POPLACA SB 2.158 2.158 0
233 741 DES. CRISTIAN - SIBIU - ȘURA - MARE SB 2.631 2.631 0
234 742 DES. DEALUL OCNEI - RUSCIORI SB SB 2.399 2.399 0
235 746 DES. IGHIȘUL VECHI SB 21 21 0
236 748 DES. MOSNA SB 112 112 0
237 765 DES. S.C.P.C.O.C. CRISTIAN SB 665 665 0
238 766 DES. SCOREI - ARPAS SB 3.682 3.682 0
239 768 DES. ȘURA - MARE SB 26 26 0
240 784 DES. VISA SB 800 800 0
241 574 CES CRASNA MAL STÎNG SJ 300 300 0
242 781 DES. VALEA SĂLAJULUI SJ 1.900 1.900 0
243 703 CRASNA MAL STÂNG SM 27.502 11.116 16.386
244 1058 SOMAȘ - CRASNA SM 38.317 0 38.317
245 1060 SOMEȘ MAL DREPT JUD. SATU MARE SM 27.417 0 27.417
246 1084 TEREBEȘTI - GELU SM 6.337 108 6.229
247 1101 TUR MAL STÂNG SM 9.630 0 9.630
248 1078 TÂRNA - BATARCI SM 2.215 1.973 242
249 977 RĂDĂUȚI SV 8.040 8.040 0
250 418 BAIA - RĂDĂȘENI - FÎNTANA MARE SV 5.527 5.527 0
251 452 BERCHIȘEȘTI SV 1.790 1.790 0
252 471 BOGDĂNEȘTI SV 654 654 0
253 497 CĂLĂFINDEȘTI ȘERBĂUȚI SV 2.983 2.983 0
254 498 CĂLĂTINDEȘTI-BĂLCĂUȚI-SIRET SV 3.111 3.111 0
255 1173 CHILIȘENI - UDEȘTI SV 2.600 2.600 0
256 724 DORNEȘTI FRĂTĂUȚI SIRET SV 4.253 4.253 0
257 789 DORNEȘTI - FRĂTĂUȚII NOI SV 4.664 4.664 0
258 792 DOLHASCA - SILIȘTEA SV 714 714 0
259 841 HINTEȘTI SIMINICEA SV 628 628 0
260 1043 SIRET SV 1.058 1.058 0
261 1168 ZVORIȘTEA SV 568 568 0
262 856 IGLITA - CARCALIU TL 812 0 812
263 878 MĂCIN - CARACALIU TL 1.717 0 1.717
264 876 LUNCA TL 500 0 500
265 1022 SARINASUF TL 1.297 0 1.297
266 165 ARANCA TM 55.582 0 55.582
267 437 BAN LOC TM 10.196 1.477 8.719
268 443 BARZAVA MIJLOCIE TM 13.469 12.172 1.297
269 449 BEGHEIUL VECHI - VEST TIMIȘOARA TM 10.500 0 10.500
270 453 BEREGSAU - AMONTE TM 1.513 1.513 0
271 1189 CHECEA - JIMBOLIA TM 54.451 0 54.451
272 812 GALATCA TM 8.280 0 8.280
273 872 LIVEZILE TM 5.462 0 5.462
274 904 MUREȘAN TM 6.040 0 6.040
275 915 NORD - LANCA - BÎRDA TM 31.615 18.147 13.468
276 925 PARTOȘ - GLOGONI TM 2.876 0 2.876
277 956 POGONIȘ TM 11.069 5.012 6.057
278 985 RĂUȚI - SÂNMIHAIU GERMAN TM 5.128 0 5.128
279 996 ROIGA TM 6.855 6.070 785
280 1016 SÂNNICOLAU - SARAVALE TM 19.998 0 19.998
281 1073 SUD - LANCA - BIRDA TM 9.984 0 9.984
282 1074 SURGANI TM 7.760 2.060 5.700
283 1081 TEBA - TIMIȘAT TM 28.063 0 28.063
284 1104 UIVAR - PUSTINIȘ TM 5.403 0 5.403
285 1154 VINGA - BILED - BEREGSAU TM 25.530 16.907 8.623
286 448 BEGA SUPERIOARĂ TM 364 364 0
287 450 BEHELA TM 1.662 1.662 0
288 466 BOCIAR TM 4.126 0 4.126
289 501 CARACI TM 5.503 0 5.503
290 507 CERNABORA - TIMIȘINA TM 8.310 2.825 5.485
291 842 HITIAS - COSTEI TM 384 384 0
292 882 MĂNĂSTUR - BUNEA MARE TM 94 94 0
293 994 RIU - GLĂVIȚA TM 8.486 8.486 0
294 993 RUDNA - GIULVĂZ TM 5.643 0 5.643
295 1088 TIMIȘUL MORT TM 19.692 0 19.692
296 446 BECIU - LITA TR 12.491 4.951 7.540
297 1041 SFINȚEȘTI - VÂRTOAPE TR 2.989 2.989 0
298 1046 SISTEM FĂUREȘTI - LALOȘU VL 1.924 1.924 0
299 1047 SISTEM TREPTEANCA - CUNGREA MARE VL 455 455 0
300 499 CALIENI - NĂNEȘTI VN 11.814 5.912 5.902
301 170 ARMENI GOLOGANII VN 4.950 4.950 0
302 696 CORBIȚA VN 1.235 1.235 0
303 1053 SLIMNIC - COTATCU - BĂLANU VN 17.460 17.460 0
TOTAL 1.511.400 818.235 693.165

7. AMENAJĂRI DE COMBATERE A EROZIUNII SOLULUI

Nr. crt. Cod amenajare Denumire amenajare Județul Capacități CES [ha]
1 451 BENIC - CRAIVA AB 159
2 514 ALBA IULIA AB 3.509
3 706 CRICĂU AB 40
4 819 GIMBAȘ - MESCREAC AB 1.352
5 864 JIDVEI - BLAJ AB 3.023
6 879 MAGINA - AIUD AB 550
7 894 MIRĂSLĂU AB 31
8 917 OCNA MUREȘ AB 2.544
9 926 PÂRVA - PETRISAT AB 360
10 940 PETRISAT - PANADE AB 361
11 941 PIANU DE JOS AB 23
12 1010 SÂMNICLĂUȘ - CRĂIEȘTI AB 1.163
13 1011 SÂMNICLĂUȘ - PANADE AB 2.915
14 1018 SÂNTIMBRU - BARABAT AB 180
15 1028 SEBEȘ - CUNTA AB 392
16 1029 SEBEȘ - SĂSCIORI AB 1.000
17 1066 SPINOASA - GREABĂN AB 552
18 1125 VALEA LUNGĂ AB 556
19 178 B.H. ARGEȘ AG 8.662
20 179 B.H. ARGEȘEL AG 4.947
21 187 B.H. BASCOV AG 2.428
22 189 B.H. BRĂTIA AG 6.800
23 190 B.H. CĂLINEȘTI AG 475
24 214 B.H. CARCINOV AG 5.615
25 239 B.H. DÂMBOVIȚA AG 5.511
26 245 B.H. DOAMNEI AG 6.947
27 256 B.H. IZVORANI AG 147
28 305 B.H. ȘTEFĂNEȘTI AG 341
29 308 B.H. TÂRGULUI AG 11.195
30 325 B.H. TOPOLOG AG 4.716
31 358 B.H. VĂLENI AG 781
32 360 B.H. VÂLSAN AG 7.423
33 395 B.H. VRĂNEȘTI AG 789
34 57 ALMAȘ AR 121
35 470 BODEȘTI AR 900
36 1176 CHISINDIA AR 703
37 1177 CHIZDIA AR 324
38 715 CRIȘ. ALB AR 4.420
39 903 MUREȘ AR 1.987
40 907 MUSTEȘTI AR 732
41 24 ADANC ȘI PANA BC 341
42 151 APA NEAGRĂ BC 2.479
43 1170 BAHNA BĂLCESCU BC 3.075
44 454 BERHECI BC 28.106
45 459 BIJGHIR BC 470
46 463 BISTRIȚA BC 3.307
47 503 CAȘIN BC 52
48 787 DODROTFOR BC 6.913
49 794 DRAGOVA BC 2.683
50 897 MORA BC 607
51 929 PERESCHIV BC 7.332
52 959 POLOCIN BC 198
53 972 RĂCĂTĂU I BC 5.783
54 973 RĂCĂTĂU II BC 6.665
55 995 ROGOAZA BC 668
56 1044 SIRET PARAVA BC 3.491
57 1055 SOCI BC 3.105
58 1080 TAZLĂU BC 221
59 1095 TREBIȘ BC 2.630
60 1113 VALEA CHISTELNIȚEI BC 103
61 1130 VALEA MARE - FARAOANI BC 967
62 1131 VALEA MORII BC 4.202
63 1164 ZELETIN BC 15.226
64 335 B.H. TUTOVA SUPERIOR BC, NT, VS 21.089
65 339 B.H. VALEA DANTA BH 2.890
66 712 CRIȘ REPEDE MAL DR. AV. TILEAGD BH 2.020
67 713 GRIȘ REPEDE MAL STG. AM. TILEAGD BH 1.950
68 727 DEALURILE BIHARIEI BH 149
69 728 DEALURILE SÂNTIMBREU BH 225
70 937 PERIM. ETAL. POCOLA BH 1.506
71 1138 VALEA TĂȘAD BH 2.439
72 85 AM. PLANTAȚII POMI JUDEȚ BN 1.560
73 91 AM. PLANTATII VII JUDEȚ BN 973
74 695 CONLODUL SUPERIOR BN 10.197
75 1165 ZONA CICEU BN 3.000
76 422 BALABANI - DIMACHENI BT 625
77 491 BURLA BT 11.500
78 686 COASTA - BURLEȘTI BT 232
79 700 COZANCEA BT 3.535
80 717 CUCORANI - BOTOȘANI BT 5.147
81 791 DOROHOI - DAVIDOAIA BT 4.905
82 854 IBĂNEASA BT 5.317
83 865 JIJIA DOROHOI - UNGURENI BT 4.679
84 866 JIJIA SUPERIOARĂ BT 13.269
85 900 MORIȘCA BT 11.302
86 954 PODRIGA BT 9.559
87 960 POMI AVRĂMENI BT 292
88 961 POMI FRUMUȘICA BT 670
89 962 POMI RĂCHIȚI BT 324
90 963 POMI VORONA BT 253
91 1068 SILIȘTEA BT 408
92 1048 SITNA BT 5.087
93 1083 TERASE ALBEȘTI BT 731
94 1141 VALEA VIILOR BT 163
95 1151 VII BĂLUȘENI BT 306
96 836 HÂRTIBACIU SUPERIOR BV 3.622
97 930 PERIM. ETAL. APATA BV 1.451
98 946 PL. POMI SOARS BV 235
99 964 POMI ZĂRNEȘTI BV 50
100 1013 SÂMPETRU APATA MAL DR. BV 441
101 1014 SÂMPETRU APATA MAL STG. BV 2.328
102 1027 SCROAFA BUNEȘTI BV 3.500
103 1065 SONA - HALMEAG TICUȘ BV 1.426
104 1077 TÂRLUNG BV 4.310
105 1155 VIRGHIȘ AUGUSTIN BV 1.056
106 423 BĂLĂNEASA BZ 10.103
107 465 BLĂJANCA BZ 1.292
108 481 BREAZA JUD. BUZĂU BZ 790
109 1174 CHIOJDU BZ 1.855
110 1178 CÎLNĂU BZ 8.926
111 1180 CÎMPULUNGEANCA BZ 1.180
112 1186 CISLĂU BZ 386
113 725 DARA BZ 108
114 905 MURGEȘTI BZ 287
115 913 NISCOV - SĂRATA BZ 2.757
116 943 PIRSCOV BZ 2.167
117 1020 SĂRĂȚEL BZ 8.429
118 1049 SLĂNIC - VERSANT DREPT BZ 2.410
119 1050 SLĂNIC - VERSANT STING BZ 3.157
120 1093 TOHĂNEANCA BZ 1.037
121 1116 VALEA CU DRUM BZ 181
122 158 Amen. plantații pomi CASEI CJ 108
123 159 Amen. plantații pomi ÎNFRĂȚIREA CLUJ CJ 96
124 160 Amen. plantații pomi MICĂ CJ 273
125 161 Amen. plantații pomi ORAȘ HUEDIN CJ 172
126 162 Amen. plantații pomi PLĂIEȘTI CJ 253
127 163 Amen. plantații pomi RECEA CRISTUR CJ 100
128 164 Amen. plantații pomi RUGĂȘEȘTI CJ 128
129 510 CES AGÂRBICIU CJ 889
130 509 CES AGHIREȘ NĂDĂȘEL IZVOARE CJ 2.515
131 525 CES APV MIHAI VITEAZU CJ 102
132 526 CES ASCHILEU CJ 244
133 548 CES BECAȘ CJ 1.750
134 549 CES BEDECIU CJ 1.265
135 553 CES BOBÎLNA - DEJ CJ 493
136 564 CES CĂPUȘUL MARE CJ 3.254
137 566 CES CHINTENI CJ 3.703
138 567 CES CLUJ NORD CJ 435
139 568 CES CODOR - JICHIȘ CJ 1.814
140 578 CES DEALUL FELEACULUI CJ 513
141 582 CES FEIURD INFERIOR CJ 2.120
142 583 CES FEIURD SUPERIOR CJ 4.112
143 584 CES FÎNEAȚA VACILOR CJ 1.840
144 585 CES FLOREȘTI - GÎRBĂU CJ 1.987
145 587 CES GĂDĂLIN SUPERIOR CJ 6.215
146 607 CES JICHIȘ - BUNEȘTI CJ 3.347
147 608 CES JUCU - RĂSCRUCI CJ 1.370
148 609 CES LEGHIA - NADAS CJ 1.830
149 610 CES MĂCĂU - INUC CJ 2.832
150 611 CES MĂRĂLOIU SUPERIOR CJ 4.450
151 612 CES MURĂTORI CJ 1.572
152 614 CES MICEȘTI CJ 1.184
153 616 CES NADAȘ - MERA CJ 1.000
154 617 CES NIMA - BUNEȘTI CJ 735
155 619 CES PĂNICENI CJ 1.118
156 621 CES PERIMETRU ETALON TURDA CJ 2.000
157 623 CES PETRIND - RUGINOASA CJ 652
158 631 CES POPEȘTI CJ 2.600
159 637 CES S.D.E CLUJ CJ 210
160 644 CES ȘOIMENI - BUDEI CJ 2.782
161 645 CES SOMEȘ MAL DREPT CJ 3.502
162 646 CES SONEȘ MAL STÎNG CJ 2.100
163 649 CES SUCEAG CJ 2.231
164 652 CES TOCBEȘTI CJ 2.910
165 654 CES TUREA - BAGARA CJ 2.861
166 661 CES VALEA BORȘA - CRISTOREL CJ 4.452
167 662 CES VALEA BORȘA - FUNDĂTURĂ CJ 1.876
168 664 CES VALEA CAIANULUI CJ 2.910
169 665 CES VALEA CALDĂ CJ 2.838
170 667 CES VALEA COJOCNEI CJ 2.561
171 669 CES VALEA MARE SARD - NĂDĂȘEL CJ 2.510
172 670 CES VALEA MIHĂIEȘTI - SUMURDUC CJ 1.939
173 671 CES VALEA RACILOR INF. + MIJLOCIU CJ 2.999
174 672 CES VALEA RACILOR SUPERIOR CJ 3.070
175 674 CES VALEA TIFREI - TOPA CJ 3.648
176 676 CES VALEA ZAPODIEI CJ 3.181
177 679 CES VIIȘOARA - TRITENI CJ 200
178 680 CES VISTEA - GÎRBĂU CJ 2.083
179 693 COMPLETĂRI CES VALEA MARE CJ 165
180 1097 TRITENI COLONIE CJ 239
181 639 CES SÂNCRAIUL ALMĂȘULUI CJ 3.684
182 462 BISTRA POIANA MĂRULUI CS 860
183 868 JOLDOVA - BELOBRESCA CS 4.007
184 899 MORAVIȚA SUPERIOARĂ CS 1.578
185 1149 VERMEȘ CS 826
186 1150 VICINIC CS 3.200
187 918 OJDULA CV 536
188 150 ANINOASA DOICEȘTI DB 109
189 708 CRICOVUL DULCE DB 91
190 875 LUDEȘTI DB 760
191 906 MUSCEL DB 1.574
192 942 PICIOR DE MUNTE DB 512
193 966 POTOPU PERIM. II DB 714
194 967 POTOPU PERIM. III DB 1.617
195 968 POTOPU PERIM. IV DB 1.878
196 970 PUCIOASA DB 1.553
197 983 RÂUL ALB DB 861
198 1123 VALEA LARGĂ DB 1.600
199 1124 VALEA LARGĂ - AVAL PUCHENI DB 25
200 1129 VALEA MARE - DÂMBOVIȚA DB 131
201 1134 VALEA PREOTESEI DB 397
202 1140 VALEA TUNULUI DB 210
203 141 AMARADIA DJ 6.733
204 168 ARGETOAIA DJ 7.664
205 494 CĂCIULATU DJ 83
206 685 CIUTURA DJ 230
207 816 GEMĂRTALUI DJ 4.958
208 821 GIOROC DJ 152
209 846 HOREZU JUD. DOLJ DJ 3.960
210 867 JIUL MIJLOCIU DJ 5.552
211 933 PERIM. ETAL DOLJ DJ 388
212 953 PLOSCA DJ 3.211
213 1167 ZONA OLTCIT DJ 292
214 519 CES AMARADIA MIJLOCIE GJ 5.302
215 520 CES AMARADIA SEACĂ - MUȘETEȘTI GJ 2.028
216 521 CES AMARADIA SUPERIOARĂ GJ 6.393
217 522 CES AMARAZUIA GJ 2.450
218 524 CES DRĂGUȚEȘTI GJ 383
219 527 CES B.H. BLAHNITA GJ 5.618
220 530 CES B.H. AMARADIA SEACĂ GJ 2.223
221 534 CES B.H. BISTRITA JALES GJ 5.293
222 536 CES B.H. GILORT CIOCADIA GJ 2.093
223 556 CES BORĂSCU - PLOPȘORU GJ 1.308
224 557 CES BORĂSCU - TURCENI GJ 3.164
225 560 CES BRĂNEȘTI GJ 350
226 577 CES DEALU BĂNCII GJ 65
227 590 CES GALBEN - CÎLNIC GJ 4.157
228 596 CES IAȘI - BUDIENI GJ 2.924
229 622 CES PEȘTIȘANI GJ 200
230 627 CES PLOSCA GJ 1.003
231 630 CES POMI DRACUȚEȘTI GJ 238
232 641 CES SLAVUȚĂ GJ 1.262
233 643 CES SOHODOL ARCANI GJ 110
234 651 CES TG. JIU POLOAGA GJ 300
235 663 CES VALEA BOULUI GJ 1.402
236 677 CES VALUTA GJ 1.137
237 681 CES VLADIMIR GJ 1.810
238 74 AM. PL. POMI BĂIEȘTI PUI HD 273
239 79 AM. PL. POMI DEVA HD 365
240 81 AM. PL. POMI NĂDĂȘTIE RUSI HD 391
241 82 AM. PL POMI TOTEȘTI HD 446
242 83 AM. PL. POMI VALEA TILESULUI HD 85
243 475 BOSOROD GRID HD 1.060
244 694 COMPL. PER. ETAL. MĂRTINEȘTI JELEDINȚI HD 1.700
245 699 COVRAGIU BUCIUM HD 250
246 814 GEOAGIU BAMPOTOC HD 4.000
247 815 GEOAGIU HOMOROD HD 1.954
248 820 GÂNȚAGA COVRAGIU HD 500
249 833 HĂRĂU BÂRSĂU HD 1.500
250 838 HAȚEG UNIREA HD 2.815
251 849 HUNEDOARA HASDAT HD 1.140
252 857 ILIA SÎRBI HD 672
253 886 MARTINEȘTI DÂNCU MARE HD 3.300
254 934 PERIM. ETALON HUNEDOARA HD 2.120
255 978 RĂDULEȘTI DOBRA HD 3.071
256 982 RAPOLT GEOAGIU HD 425
257 992 RIBIȚA BAIA DE CRIȘ HD 911
258 997 ROMOS ROMOȘEL HD 863
259 998 ROMOS VAIDEI HD 135
260 1017 SÂNTAMARIA DE PIATRĂ - TOTIA HD 2.464
261 1023 SARMISEGETUZA ZEICANI HD 300
262 1143 VALEA VOINII HD 2.159
263 1147 VATA OCIȘOR HD 728
264 116 AM. SINEȘTI IL 346
265 892 MILETIN IS 2.515
266 911 NICOLINA IS 18.408
267 969 PRUT IS 16.799
268 1042 SIRET IS 4.187
269 1056 SACOVĂȚ IS 9.652
270 182 B.H. BAHLUI IS, NT 40.904
271 532 CES B.H. BÂRLAD IS, VS 69.280
272 678 CES VASLUIEȚ IS, VS 44.611
273 702 CRASNA IS, VS 26.138
274 169 ARIEȘU DE PĂDURE MM 420
275 287 B.H. SĂLAJ INFERIOR MM 15.025
276 492 BUTEASA VIMA CAROIENI MM 5.723
277 1179 CÎMPULUNG LA TISA MM 425
278 804 SEINI MM 173
279 1002 S.C.P.P. BAIA MARE MM 196
280 1109 VADU IZEI MM 130
281 1145 VALENII ȘOMCUȚEI MM 155
282 413 BABTA MM, SM 3.000
283 101 AM. PLANTAȚII VIT. IAS SEUCA MS 1.342
284 117 AMEN. PL. VIE ȘI POMI ZAGĂR BROTEA MS 126
285 122 AMEN. PL. POMI SIGHIȘOARA - TIGMANDRA MS 75
286 126 AMEN. PL. VIE POMI SIGHIȘOARA - DANEȘ MS 765
287 569 CES COMLOD CRĂIEȘTI - MĂDĂRAȘI MS 12.325
288 570 CES COMLOD MĂDĂRAȘI - LECHINȚA MS 20.087
289 597 CES ÎN B.H. MUREȘ SĂRATA CUCERDEA MS 3.060
290 598 CES ÎN B.H. MS. CERGHID IZVOARE LASCUD MS 2.866
291 599 CES ÎN B.H. NIRAJ, AM. ACUM. VALEA MS 2.629
292 601 CES ÎN B.H. TRN. MICA NADEȘ CIORTOȘ MS 3.600
293 602 CES ÎN B.H. TRN. MICA, MICA - TÂRNĂVENI MS 5.424
294 603 CES ÎN B.H. TRN. MICA. BĂLĂUȘERI MS 6.750
295 604 CES ÎN B.V. TR. MIC. BĂLĂUSER SUPLACU MS 5.688
296 605 CES ÎN B.V. TR. MICA SUPLACU MICA MS 6.010
297 620 CES PÂRÂUL DE CÂMPIE Z. SESU - BOLOGA MS 1.380
298 416 BAHNA - ROMANI - HOISASTI - CÎNDEȘTI NT 1.143
299 1171 BĂLTĂȚEȘTI - TIBUCANI - BĂLĂNEȘTI NT 816
300 552 CES BISTRIȚA - SCHITU CEAHLĂU NT 500
301 555 CES BOGHICEA - BÂRA NT 4.787
302 558 CES BORLEȘTI - CÂNDEȘTI NT 2.033
303 576 CES CUIEJDIU NT 980
304 586 CES FUNDĂTURA NT 1.570
305 588 CES GADINȚI - AVEREȘTI NT 111
306 589 CES GADINȚI - POIENARI (ETALON) NT 2.362
307 606 CES ION CREANGĂ - BALUȘEȘTI NT 2.375
308 629 CES POIENARI - PÂNCEȘTI NT 114
309 632 CES POTOCINA NT 90
310 635 CES RASCA NT 1.965
311 636 CES RECEA - ICUSEȘTI NT 2.501
312 786 DOBA - PLEȘOIU OT 2.743
313 813 GEMARTALUI OT 10.387
314 847 HOREZU JUD. OLT OT 3.058
315 951 PLAPCEA MICĂ OT 3.854
316 1051 SLATINA - DUNĂRE OT 878
317 1071 STREHĂREȚ OT 2.900
318 1085 TESLUI OT 1.511
319 1096 TREPTEANCA - CUNGREA OT 485
320 456 BERTEA - SLĂNIC PH 1.008
321 472 BOLDEȘTI - LIPĂNEȘTI PH 525
322 482 BREAZA JUD. PRAHOVA PH 528
323 1371 BREAZA - MĂLĂELE PH 37
324 490 BUDUREASA PH 3.633
325 504 CEPTURA ROTARI PH 1.017
326 1175 CHIOJOCEANCA PH 6.141
327 806 FILIPEȘTII DE PĂDURE PH 202
328 825 GLĂVANA - BORDENI PH 88
329 861 IORDĂCHEANU PH 5.033
330 883 MĂNECIU - DUMBRĂVEȘTI PH 5.483
331 912 NICOVANI PH 1.007
332 916 NUCET - CĂRBUNEȘTI PH 3.014
333 1034 SECIU - PLEAȘA - CHITORANI PH 1.191
334 1070 STIMNIC - ZELETIN PH 4.144
335 1370 TELEGA - MELICEȘTI PH 8
336 1091 ȚINTEA - BĂICOI PH 152
337 1106 URLAȚI - NUCET PH 34
338 1107 URLOI - SEMAN PH 1.041
339 1119 VALEA DOFTANEI PH 2.722
340 180 B.H. AXENTE - SEVER SB 448
341 183 B.H. BALTA SBB. BAZNA SB 359
342 192 B.H. CĂPÂLNA - POIANA - DUMBRĂVENI SB 185
343 226 B.H. CISNĂDIE SB 90
344 227 B.H. CISNĂDIE - TOCILE SB 254
345 237 B.H. CRISTIAN ȘURA - MARE POPLACA SB 496
346 250 B.H. CRISTIAN VL. MĂRULUI SB 106
347 238 B.H. CURCIU - DARLOS SB 2.215
348 240 B.H. DEALU DĂII (S. C.Z. CRISTIAN) SB 1.154
349 252 B.H. HARTI BACIU INF. PERIM. I-V SB 6.560
350 255 B.H. HARTI BACIU SUP. PERIM. I-III SB 13.814
351 269 B.H. OLT SBB. NOUL SB 455
352 285 B.H. RICHIȘ SB 87
353 290 B.H. SECĂȘUL MARE PERIM. I-IV SB 3.341
354 297 B.H. SECAȘUL MIC SBB. PĂUCA SB 4.252
355 299 B.H. SOROȘTIN SB 40
356 306 B.H. ȚAPU SB 115
357 387 B.H. VISA SBB. ALAMOR SB 3.283
358 388 B.H. VISA SBB. SLIMNIC - RUȘI SB 4.445
359 391 B.H. VISA SUPERIOARĂ SBB. RĂURA SB 4.500
360 403 B.H. ZĂVOI SB 493
361 512 CES AGRIJUL MIJLOCIU SJ 7.434
362 513 CES AGRIJUL SUPERIOR SJ 6.928
363 516 CES ALMAȘ MEȘTEREAGA SJ 280
364 517 CES ALMAS PETRINDU RUGINOASA SJ 2.040
365 518 CES ALMĂȘUL SUPERIOR SJ 7.690
366 523 CES APĂRARE ORAȘ ZALĂU SJ 2.130
367 546 CES BARCĂU SUPERIOR SJ 5.463
368 547 CES BARCĂU VALCĂU FIZES SJ 120
369 550 CES BERCEA SÎNTAMARIE SJ 350
370 575 CES CRASNA VIRSOLT ȘIMLEU SJ 4.127
371 579 CES DOBRIN CRIȘENI SJ 40
372 591 CES GIRBOU CERNUC SJ 2.526
373 626 CES PL. VIE IAS ZALĂU SJ 105
374 638 CES SĂLAJUL SUPERIOR SJ 12.684
375 640 CES SCPP ZĂLAU SJ 817
376 657 CES V. SOMEȘ CORMENIȘ TIHĂU SJ 5.610
377 658 CES V. SOMEȘ DOBROCINA NEGRENI SJ 3.290
378 660 CES VALEA AURIE SJ 376
379 666 CES VALEA CIUMARNA SJ 45
380 936 PERIM. ETAL. MESESENI SJ 2.100
381 485 BROȘTENI - DRĂGUȘENI SV 1.800
382 496 CĂLĂFINDEȘTI - BĂLCĂUȚI SIRET SV 316
383 788 DOLHASCA SV 3.681
384 790 DORNEȘTI - FRĂTĂUȚII NOI SIRET SV 612
385 840 HATIA SV 2.088
386 858 ILISASCA SV 6.454
387 871 LISAURA - LITENI SV 3.511
388 874 LUCINA SV 1.336
389 888 MEDIASCA SV 2.104
390 948 PLANTAȚII FÎNTÎNELE SV 100
391 949 PLANTAȚII POMI DOLHEȘTI SV 55
392 950 PLANTAȚII POMI MEREȘTI CANDAC. SV 100
393 952 PLATONITA SV 251
394 975 RĂDĂȘENI I SV 467
395 976 RĂDĂȘENI II SV 30
396 1036 ȘERBĂUȚI - CĂLĂFINDEȘTI SV 782
397 1057 SOLONEȚ SV 8.988
398 1063 SOMUZU MARE SV 25.450
399 1064 SOMUZU MIC SV 9.430
400 1162 VULTUREȘTI SV 792
401 1169 ZVORIȘTEA - ZAMOSTEA SV 4.325
402 457 BESTEPE TL 203
403 726 DEALUL SOMOVA TL 243
404 921 OSTROV - PECI NEAGA TL 1.723
405 938 PERIM. ETAL. TULCEA TL 2.129
406 1052 SLAVA TL 7.066
407 1082 TELIȚA TL 3.295
408 1108 VĂCĂRENI - LUNCAVIȚA TL 1.358
409 799 FADIMAC - CLADOVA TM 4.771
410 935 PERIM. ETAL. LUGOJ TM 720
411 60 AM. DRĂGĂȘANI VL 20
412 70 AM. CĂLIMĂNEȘTI VL 30
413 71 AM. SCUNDU VL 190
414 72 AM. PAȘUNE TISA VL 150
415 73 AM. B.H. TARIIA - MATEEȘTI VL 235
416 76 AM. PL. POMI BERBEȘTI VL 456
417 77 AM. PL. POMI CAP LIVEZI VL 470
418 78 AM. PL. POMI CAP SINEȘTI VL 266
419 80 AM. PL. POMI MOȘOROASA VL 385
420 84 AM. PL. VII CERNA - FÎRTĂȚEȘTI VL 700
421 135 AM. VII DRĂGĂȘANI - DEALU OLT VL 223
422 133 AM. VII DRĂGĂȘANI - MITROFANI VL 820
423 136 AM. VII DRĂGĂȘANI - PRUNDENI VL 437
424 137 AM. VII SCPVV DRĂGĂȘANI - JIBLEA VL 87
425 138 AM. VII ST. DRĂGĂȘANI VL 104
426 382 AMEN. BABENI VL 345
427 171 AMEN. BĂLCEȘTI VL 355
428 172 AMEN. CRETENI VL 360
429 188 B.H. BOIȘOARA VL 180
430 228 B.H. COIȘCA VL 150
431 251 B.H. GOVORA VL 4.158
432 257 B.H. OLĂNEȘTI VL 3.998
433 386 B.H. OLANU DRĂGOEȘTI VL 100
434 270 B.H. OLTEȚ MAL ST. LALOȘU - BĂBENI VL 1.518
435 301 B.H. STĂNEASCA VL 340
436 1172 B.H. VERDEA - MITROFANI VL 140
437 528 CES B.H. ACUM. DĂIESTI VL 1.113
438 529 CES B.H. ACUM. RM. VÂLCEA VL 1.730
439 531 ANINOASA - BEROIOIU VL 1.353
440 533 CES B.H. BISTRIȚA VL 7.072
441 535 CES B.H. CERNA VL 3.720
442 537 CES B.H. LUNCAVĂȚ VL 7.076
443 538 CES B.H. OLTEȚ VL 515
444 539 CES B.H. OLTEȚ SUBB. HOREZU VL 2.334
445 540 CES B.H. OLTEȚUL MIJLOCIU VL 11.419
446 541 CES B.H. PÂRÂUL SĂRAT VL 500
447 542 CES B.H. PESCEANA VL 850
448 543 CES B.H. SIRINEASA - ORLEȘTI VL 1.254
449 544 CES B.H. TOPOLOGUL INFERIOR VL 3.493
450 545 CES B.H. TREPTEANCA - CUNGREA MARE VL 913
451 561 CES BUCȘANI CIOROIU VL 4.075
452 691 COMP. CES BĂBENI - MIHĂEȘTI VL 729
453 692 COMP. CES BĂLCEȘTI - IRIMEȘTI VL 303
454 895 MODERNIZ - VII LA ST. DRĂGĂȘANI VL 40
455 931 PERIM. ETAL CHEIA VL 10
456 945 PL. POMI RM. VÂLCEA VL 162
457 947 PL. VII IAS DRĂGĂȘANI - GUSOIENI VL 224
458 551 CES BERHECI III VN 3.876
459 562 CES BURCA - VIDRA VN 100
460 565 CES CÂRLIGELE VN 483
461 571 CES COPĂCEȘTI VN 577
462 581 CES DUMITREȘTI - CHIOJDENI VN 1.078
463 594 CES HOMOCEA VN 1.618
464 613 CESMERA-REGHIU VN 100
465 618 CES ODOBEȘTI - COTEȘTI VN 7.557
466 628 CES PLOȘCUTENI VN 2.187
467 633 CES RÂMNA MIJLOCIE VN 924
468 634 CES RÂMNICU - SĂRAT VN 1.278
469 642 CES SLIMNICU - COTATCU VN 1.953
470 647 CES STRĂOANE VN 100
471 648 CES STURZA VN 5.735
472 650 CES TĂNĂSOAIA VN 402
473 656 CES URECHEȘTI VN 1.022
474 673 CES VALEA SĂRII VN 600
475 682 CES ZĂBRĂUȚI - PUTNA VN 9.200
476 683 CES ZĂBRĂUȚI TROTUȘ VN 10.201
477 684 CES ZELETIN IX VN 2.797
478 488 BUDA VS 3.384
479 515 CES ALBIȚA-FĂLCIU VS 7.839
480 848 HORINCEA VS 4.783
481 855 IDRICI VS 1.464
482 974 RACOVA VS 22.848
TOTAL 1.414.828

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...