Guvernul României

Hotărârea nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (3) și al art. 24 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, al art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru polițiștii în activitate din Ministerul Administrației și Internelor, în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează:

a) locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite sunt cele care implică existența unor factori de risc generați de specificul activității de poliție, cu repercusiuni asupra sănătății și/sau capacității de acțiune a polițiștilor;

b) locurile de muncă și activitățile cu condiții speciale sunt cele care implică existența unor factori de risc ridicat, generați de specificul activității de poliție, cu repercusiuni grave și ireversibile asupra sănătății și/sau capacității de acțiune a polițiștilor;

c) locurile de muncă și activitățile cu alte condiții sunt cele care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieții - acțiuni speciale de intervenție în domeniul pirotehnic, acțiuni sub acoperire, infiltrări în organizații criminale, intervenții speciale în cazuri de răpiri, negocieri în cazul luării de ostatici ori alte asemenea situații - și pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecție.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1)

Polițiștii în activitate care lucrează în condiții deosebite și speciale, stabilite pentru personalul civil în condițiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de încadrarea în condițiile de muncă prevăzute pentru acesta, prin ordin al ministrului administrației și internelor, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuții de inspecție a muncii.

Art. 3. -

(1) Încadrarea întregii perioade de muncă a polițiștilor în activitate în condiții deosebite, speciale și alte condiții, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se face potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Dovada încadrării în locurile de muncă și activitățile prevăzute cu condiții deosebite, speciale și alte condiții se face cu documente de evidență personal specifice polițiștilor sau cu adeverințe eliberate în baza acestor documente, întocmite conform reglementărilor legale.

Art. 4. -

Perioada în care un polițist care lucrează în locuri de muncă sau activități cu condiții deosebite, speciale sau alte condiții a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfășurat în condițiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii situațiilor respective.

Art. 5. -

(1) Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști, sunt stabilite potrivit următoarelor criterii:

a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - și efectele acestor noxe asupra stării de sănătate;

b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau de risc;

c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;

d) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens, vibrații sau alte noxe profesionale;

e) existența unor condiții de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenție foarte încordată și multilaterală, concentrare intensă și ritm de lucru intens;

f) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de vătămare corporală;

g) asocierea efectelor factorilor de risc menționați.

(2) Locurile de muncă și activitățile specifice polițiștilor, care dau dreptul la încadrare în condiții deosebite, speciale și alte condiții, sunt precizate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa se comunică Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 6. -

Stabilirea metodologiei de încadrare a locurilor de muncă și activităților desfășurate de polițiști în condiții deosebite, speciale și alte condiții, procedura de nominalizare a personalului care își desfășoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste condiții, nominalizarea locurilor de muncă, unităților, activităților și/sau a funcțiilor, precum și evidența perioadelor de activitate în aceste condiții se fac prin norme interne de aplicare a prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuții de inspecție a muncii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu

București, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.822.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...