Guvernul României

Hotărârea nr. 1516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea managerilor din sectorul public

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 14 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) În vederea acoperirii cheltuielilor inițiale de implementare a bursei speciale "Guvernul României", se suplimentează bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2004, la capitolul 57.01 "Învățământ", titlul "Transferuri", cu suma de 11.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 3. -

Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004 se reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 4. -

Se mandatează Ministerul Educației și Cercetării să negocieze și să încheie un acord de implementare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 157/2004, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.516.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public

;
se încarcă...