Guvernul României

Hotărârea nr. 751/2004 privind criteriile și procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic și consular pentru contribuțiile la pensia suplimentară achitate în valută

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2004 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogat prin Lege 263/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 111 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Pensiile de serviciu ale membrilor personalului diplomatic și consular, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 26/1975 privind autorizarea Ministerului Muncii de a efectua în valută unele operațiuni ocazionate de activitatea de asigurări sociale de stat și ale Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au contribuit în valută, în perioada 1 martie 1975-31 octombrie 1995, la fondul pentru pensia suplimentară pe durata misiunilor permanente și temporare, efectuate la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României în străinătate, în calitate de trimiși ai Ministerului Afacerilor Externe sau ai fostelor ministere și departamente de comerț exterior și cooperare economică internațională, se majorează cu 0,3% din venitul salarial lunar net, calculat conform art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2003, pentru fiecare an de contribuție în valută, respectiv cu 0,025% pentru fiecare lună de contribuție în valută, fără ca pensia de serviciu să depășească 100% din acest venit.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pensiilor persoanelor care și-au desfășurat activitatea la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României în străinătate, cu grade diplomatice sau consulare, pentru perioadele în care au contribuit în valută la pensia suplimentară.

(3) Din perioadele lucrate în misiuni permanente și temporare în străinătate, înscrise în carnetele de muncă, se scade concediul anual de odihnă de 30 de zile calendaristice.

Art. 2. -

(1) Persoanele înscrise la pensie de serviciu în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot solicita majorarea pensiei conform prevederilor art. 1.

(2) Pensia majorată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de recalculare.

Art. 3. -

(1) Persoanele înscrise la pensie de urmaș în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pot solicita majorarea pensiei conform prevederilor art. 1.

(2) Pensia majorată se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de majorare.

Art. 4. -

Cuantumurile pensiilor de serviciu și pensiilor de urmaș ale personalului diplomatic și consular, care se vor stabili după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor cuprinde și majorarea prevăzută la art. 1.

Art. 5. -

Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 1-3 se asigură din bugetul de stat.

Art. 6. -

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei și Comerțului vor asigura aplicarea prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru comerț,
Eugen Dijmărescu
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Ion Giurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Directorul Serviciului de Informații Externe,
Gheorghe Fulga

București, 14 mai 2004.

Nr. 751.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...