Guvernul României

Hotărârea nr. 951/2004 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind succesiunea la acordurile încheiate între România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, semnat la București la 5 martie 2004, și a Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la București la 5 aprilie 2004

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind succesiunea la acordurile încheiate între România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, semnat la București la 5 martie 2004.

Art. 2. -

Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la București la 5 aprilie 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat

București, 15 iunie 2004.

Nr. 951.

PROTOCOL
între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind
succesiunea la acordurile încheiate între România și Republica
Socialistă Federativă Iugoslavia

PROTOCOL
între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia
privind inventarierea cadrului juridic bilateral

;
se încarcă...