Guvernul României

Hotărârea nr. 209/2004 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 25 februarie 2004.

În vigoare de la 25 februarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 9 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) În vederea întăririi structurilor cu atribuții în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se suplimentează cu 1.931 de posturi, potrivit detalierii prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Posturile suplimentare prevăzute la alin. (1) și fondurile aferente se asigură prin redistribuire din bugetele instituțiilor publice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. -

Pe baza protocoalelor întocmite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat, în volumul și în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite și în anexele la acestea pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. -

În cazul redistribuirii unor posturi ocupate de către funcționari publici sau de personal încadrat cu contract individual de muncă, persoanele respective vor fi preluate, în condițiile legii, potrivit repartizării teritoriale a noilor structuri și necesarului pe specialități.

Art. 4. -

Hotărârile de organizare și funcționare a ministerelor și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se vor modifica în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul integrării europene,
Alexandru Farcaș
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 februarie 2004.

Nr. 209.

ANEXA Nr. 1

NUMĂRUL
suplimentar de posturi pentru Ministerul Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului

TOTAL: + 1.931 posturi
I. Finanţate de la bugetul de stat + 1.152 posturi
Aparatul propriu: + 140 posturi
1. Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu + 50 posturi
2. Autoritatea de Management Program Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit + 50 posturi
3. Reţeaua informatică de contabilitate RICA + 2 posturi
4. Reţeaua statistică agricolă + 10 posturi
5. Inspecţia pentru legume-fructe + 5 posturi
6. Consolidarea Direcţiei fitosanitare + 10 posturi
7. Inspecţia vitivinicolă + 6 posturi
8. IACS + 7 posturi
Unităţi subordonate: + 1.012 posturi
1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului + 100 posturi
2. Agenţiile regionale de protecţie a mediului + 88 posturi
3. Agenţiile judeţene de protecţie a mediului + 498 posturi
4. Unităţi fitosanitare + 46 posturi
5. Inspecţia pentru legume-fructe + 82 posturi
6. Inspecţia vitivinicolă + 69 posturi
7. Inspecţia piscicolă + 76 posturi
8. Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală (Sistemul integrat de administrare şi control IACS) + 53 posturi
II. Finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat + 779 posturi
1. Agenţia Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor + 84 posturi
2. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor + 30 posturi
3. Direcţiile sanitare veterinare + 630 posturi
4. Agenţia SAPARD + 19 posturi
5. Laboratoarele publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului + 16 posturi

ANEXA Nr. 2

REPARTIZAREA
pe instituții publice a posturilor care se distribuie

Nr. crt. Instituția publică Numărul de posturi
TOTAL: - 1.931
din care:
I. Finanțate de la bugetul de stat - 1.313
din acestea la:
1. Ministerul Finanțelor Publice - 300
2. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - 63
3. Ministerul Economiei și Comerțului - 24
4. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului - 4
5. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - 298
6. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației - 4
7. Ministerul Integrării Europene (consilieri de integrare) - 24
8. Ministerul Administrației și Internelor - 64
9. Ministerul Sănătății - 229
10. Ministerul Culturii și Cultelor - 26
11. Autoritatea Națională de Control - 176
12. Academia Română - 101
II. Finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat din acestea la: - 618
1. Ministerul Administrației și Internelor - 127
2. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului - 260
3. Ministerul Culturii și Cultelor - 231

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...