Guvernul României

Hotărârea nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2004 până la 12 iunie 2015, fiind abrogat prin Lege 133/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 695/1998 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare de către Regia Națională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agenților economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 19 octombrie 1998.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
Ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 29 ianuarie 2004.

Nr. 85.

ANEXĂ

REGULAMENT
de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond
forestier proprietate publică, către agenții economici
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...