Guvernul României

Hotărârea nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 7 alin. (2), al art. 8 alin. (5) și al art. 10 alin. (3) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Procedura de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
p. Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Speranța Maria Ianculescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 15 iunie 2004.

Nr. 974.

ANEXA Nr. 1

NORME
de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare
a calității apei potabile

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA
de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile

;
se încarcă...