Guvernul României

Hotărârea nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pentru instituțiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanțelor Publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Președintele Agenției Naționale
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație,
Eugen Ovidiu Chirovici
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 27 mai 2004.

Nr. 831.

ANEXĂ

NORME
privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri
în procesul de comercializare

;
se încarcă...